' Allahu təâlâ, Rəcəb ayında oruc tutanları bağışlayar. [Gunye]' Rəcəb-i şərifin bir gün əvvəlində, bir gün ortasında və bir gün də sonunda oruc tutana, Rəcəb`in hamısını tutmuş kimi savab...
1
"Sizə nə oldu da Allah yolunda və: "Rəbbimiz, bizi xalqı zalım olan bu şəhərdən çıxart, bizə Öz tərəfindən bir sahib göndər, bizə qatından bir yardımçı göndər! " deyən çarəsiz kişilər...
2
   - Şeytanın varlığı insanların tabe olduğu imtahanın bir hissəsidir. Qaçınılmaz şərtidir. Çünki imtahanın müsbət və ya mənfi yolunu təqib etmək üçün insanın önəmli bir rəhbəri olan...
3
Namazı qaçırma təhlükəsinin olduğu hallarda, fərz namazını da olsa vaxtında qılmaq lazımdır. Yalnız fərz qılındıqda namaz borcu ödənilmiş olar. Amma imkan varsa fərzlə birlikdə sünnələr də...
4
   Hz. Muhamməd'in aləmlərə rəhmət olaraq göndərilməsi barəsində fərqli fikirlər mövcuddur. Ancaq ən məşhur görüşə görə, ayədə keçən "aləmlər" dən məqsəd, mömin və kafir olan...
5
"Kim (cihad bəhanəsiylə) bir evdə darlıq (vəçətinlik) meydana gətirər və ya bir yolu kəsər, ya da bir möminə əziyyət verərsə, onun etdiyi cihad deyildir." (Əbu Davud)  ...
6
Peyğəmbərimizin (sallallahu aleyhi və səlləm) doğum gününü / Mövlud qəndilini qeyd etmək bidətdir?    İmam Suyuti, mövzuyla əlaqədar olaraq xülasəylə bunları söyləmişdir:"İnsanların...
7
     Bu sualı ortaya atan, Hz. Adəm ilə Hz. Həvvada eyni qan qrupu olduğunu haradan bilir? Onların qanını tədqiq edib?     Hər insanda hər bir xarakter bir gen cütü,...
8
      Əsasən bunun ən qısa xülasəsi budur:     Allah'ın Qur'anda və kainatda qoyduğu qaydalara tabe olmaqdır. Hər iki kitab da Allah`ındır. Bu iki kitaba uyanlar...
9
"İnsan nə üçün yaradılmış?" sualına tez-tez şahid oluruq. Belə bir sualı özümüzə yaxud bir başqasına soruşmamız, bizim üçün böyük bir İlahi lütfdür. Belə ki: Bu sualı günəş özündən soruşa...
10

Axırıncı əlavə olunan yazılar


İki Müsəlman bir-biri ilə qarşılaşıb biri digərinə salam verdiyində Allaha ən çox sevimli olanı yoldaşına daha çox gülər üz göstərəndir. Bir-birləri ilə səmimiyyət içində qucaqlaşdıqlarında isə Allah onların üzərinə ilk əlini uzadana 90, digərinə 10 rəhmət olmaq üzrə 100 rəhmət endirər.