Quran, terroru lənətləmiş, anarxiyanı və fitnəni ən dəhşətli bir hadisə olaraq xarakterizə etmişdir. İslam, hər cür terror, zülm və xəyanəti qadağan edər; hər cür anarxiyaya, təxribatçılığa şiddətlə...
1
  Əsma binti Əbu Bəkir (radiyallahu anha) rəvayət edir:“Hələ ki müşrik olan anam yanıma gəldi. Onunla necə davranacağımla bağlı Həzrət Peyğəmbərə (sallallahu aleyhi və səlləm) belə bir...
2
      Əsasən bunun ən qısa xülasəsi budur:     Allah'ın Qur'anda və kainatda qoyduğu qaydalara tabe olmaqdır. Hər iki kitab da Allah`ındır. Bu iki kitaba uyanlar...
3
 "Kim (cihad bəhanəsiylə) bir evdə darlıq (vəçətinlik) meydana gətirər və ya bir yolu kəsər, ya da bir möminə əziyyət verərsə, onun etdiyi cihad deyildir." (Əbu Davud)  ...
4
arın isbat və sübut hər zaman daha asandır.Bir alma növünün yer üzündə olduğunu, bir tək almanı göstərməklə sübut edə bilərik. Halbuki yoxluğunu iddia edən kimsə bütün yer üzünü, hətta...
5
   - Şeytanın varlığı insanların tabe olduğu imtahanın bir hissəsidir. Qaçınılmaz şərtidir. Çünki imtahanın müsbət və ya mənfi yolunu təqib etmək üçün insanın önəmli bir rəhbəri olan...
6
    Boş yerə keçən hər anın, bir çox fürsətləri də özü ilə apardığı qəbul etməli olduğumuz bir reallıqdır. Çünki insanın vaxtı dünyanın ömrünə nisbətlə çox az və qısadır. Bu...
7
     "İnsan nə üçün yaradılıb?"  sualıyla tez tez qarşılaşırıq. Belə bir sualı özümüzə yaxud bir başqasına verməyimiz, bizim üçün böyük bir İlahi ehsandır. Belə...
8
Zamanımızda saf zehinləri bulandırmaq, körpə beyinləri zay etmək üçün ortaya atılan suallardan biri də "Bu məxluqatı Allah yaratdı, bəs haşa (əsla) Allahı  kim yaratdı?" sualıdır....
9
Bizim adətimizə görə bir kəs ilə gördüyümüz və ya qarşılaşdığımızda salam veririk, vəziyyətə görə hal xətir soruşuruq, ayrılacağımız zaman da "Xudahafiz, sağlıqla qalın, Allaha əmanət olun......
10

İki Müsəlman bir-biri ilə qarşılaşıb biri digərinə salam verdiyində Allaha ən çox sevimli olanı yoldaşına daha çox gülər üz göstərəndir. Bir-birləri ilə səmimiyyət içində qucaqlaşdıqlarında isə Allah onların üzərinə ilk əlini uzadana 90, digərinə 10 rəhmət olmaq üzrə 100 rəhmət endirər.