Əhli-Sünnə təkfirdən (küfrlə ittiham etməkdən) qaçır.   İslam tarixində təkfirçi kəslər və qruplar daim olmuşdur. Bunlar insanların söz və davranışlarına baxaraq və bunların daim dindən...
1
    Boş yerə keçən hər anın, bir çox fürsətləri də özü ilə apardığı qəbul etməli olduğumuz bir reallıqdır. Çünki insanın vaxtı dünyanın ömrünə nisbətlə çox az və qısadır. Bu...
2
         Şaban ayı və Berat Gecəsi "Şühûr-i səlâsə" deyilən "üç aylar"ın ikincisi də Şaban ayıdır. Bilindiyi kimi, üç...
3
"İnsan nə üçün yaradılıb?"  sualıyla tez tez qarşılaşırıq. Belə bir sualı özümüzə yaxud bir başqasına verməyimiz, bizim üçün böyük bir İlahi ehsandır. Belə ki: ...
4
   Üsamə b. Zeyd (r.ə) belə demişdir:"Rəsulullah (s.a.v), Şaban ayında tutduğu orucu heç bir ayda tutmadı. Ona, "Ya Rəsulullah! Sənin, Şaban ayında tutduğun orucu başqa...
5
Feyz və bərəkətin coşduğu mübarək gecələrimizdən biri də Mirac Gecəsidir. Mirac bir yüksəlişdir, bütün süfli duyğulardan, bəşəri hisslərdən tər-təmiz bir qulluğa, ən uca mərtəbəyə tərəqqi etməkdir....
6
Varın isbat və sübut hər zaman daha asandır.Bir alma növünün yer üzündə olduğunu, bir tək almanı göstərməklə sübut edə bilərik. Halbuki yoxluğunu iddia edən kimsə bütün yer üzünü, hətta...
7
' Allahu təâlâ, Rəcəb ayında oruc tutanları bağışlayar. [Gunye]' Rəcəb-i şərifin bir gün əvvəlində, bir gün ortasında və bir gün də sonunda oruc tutana, Rəcəb`in hamısını tutmuş kimi savab...
8
"Sizə nə oldu da Allah yolunda və: "Rəbbimiz, bizi xalqı zalım olan bu şəhərdən çıxart, bizə Öz tərəfindən bir sahib göndər, bizə qatından bir yardımçı göndər! " deyən çarəsiz kişilər...
9
   - Şeytanın varlığı insanların tabe olduğu imtahanın bir hissəsidir. Qaçınılmaz şərtidir. Çünki imtahanın müsbət və ya mənfi yolunu təqib etmək üçün insanın önəmli bir rəhbəri olan...
10

Axırıncı cavablandırılan suallar


Axırıncı əlavə olunan yazılar


İki Müsəlman bir-biri ilə qarşılaşıb biri digərinə salam verdiyində Allaha ən çox sevimli olanı yoldaşına daha çox gülər üz göstərəndir. Bir-birləri ilə səmimiyyət içində qucaqlaşdıqlarında isə Allah onların üzərinə ilk əlini uzadana 90, digərinə 10 rəhmət olmaq üzrə 100 rəhmət endirər.