İmanın əsaslarını qısaca izah edərsiniz?


İmanın altı şərti vardır: Bunlar, Allah`a, axirətə, mələklərə, kitablara, peyğəmbərlərə, qədərə iman etməkdir. Bir insanın mömin ola bilməsi üçün bu altı əsasın hamısına inanması lazımdır. Bir tək iman şərtinə...

İnanmaq ehtiyacı doğuşdandır?


İsveçrəli psixoloq Pierre Bovet, "Din Duyğusu və Uşaq Psixologiyası", adlı əsərində, müəyyən bir yaşa gələn bütün normal uşaqların, sırf özlərinə məxsus tamamilə "öz malları" olan (yəni fitrətlərində olan)...