Mövzusunda ən çox maraqlanılan

1 İslamın Homoseksuallığa baxışı.

İslam Dinində homoseksuallıq kimi haram qılınan bir cinsi hərəkət də Lezbiyanlıqdır. Qadının qadınla sevişməsi, əlaqəsi mənasını verən bu hərəkət, qətiliklə haramdır. Lezbiyanlıq cinsi bir sapmadır. Bunun haram oluşunda, İslam alimləri arasında ittifaq vardır. (bax. V. Zuhayli, əl-Fıkhu'l-İslami, 6/66)

Qaynaqlarda daha çox homoseksuallıq üzərində dayanılmışdır. İmam Üzvümə görə homoseksuallıq haram olmaqla birlikdə, faillərinə zina cəzası deyil, ta'zir cəzası (mühakiməçin uyğun hesab etdiyi bir cəza) verilər.

İmam Malik və İmam Əhməd bin Hənbələ görə bunlara -istər evli, istər subay olsunlar- evli olana tətbiq olunan rəcim cəzası verilər. İmam Şafisiyə görə isə, normal zina cəzası olaraq subay olana yüz dəyənək, evli olana isə rəcim cəzası verilər. (bax. a.k.ə.).

Bu üç məzhəbin homoseksuallığa zina cəzasını vermələrini dəstəkləyən hədis rəvayətləri vardır.

"Lut qövmünün hərəkətini edənləri gördüyünüzdə, fail ilə mefulü birlikdə öldürün. "(bax. Əbu davud, Hüdud, 29; Əhməd b. Hənbəl, 1/330; Hakim, 4/395).

Əbu Musa'l-Eşari'nin bildirdiyinə görə Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.) -xülasəylə- belə buyurdu:

"Kişinin kişiyə, qadının qadına yaxınlaşması zinadır. "(Taberani' əl-Kəbir, 20/198; Beyhaki, əs-Sünenu'l-kübra, 8/233; Mecmau'z-Zevaid, 8/102).
 
Yekunlaşdırsaq, Lezbiyanlıq bütün alimlərin ittifaqıyla haramdır. Və yenə alimlərin ittifaqıyla Lezbiyanlıq günahına -zina cəzası deyil- ta'zir cəzası tətbiq olunar. (bax. əl-Mevsuatu'l-Fıkhıyye- Şamıla- 2/8559).

Lezbiyen və homoseksual kimilərin olduğu bir cəmiyyətdə yaşamaq vəziyyətində qalan Müsəlmanların, nə etməsi lazım olduğu mövzusunda Prof. Dr. Heyrətdin Karamanın tövsiyələri belədir:

Liberal demokratik rejimdə, ictimai və əxlaqi çoxluqçuluğun gedərək hakim olduğu, hər hansı bir dinin dəyərlərinin yüksələn dəyərlər içində yerinin azaldığı bir mühitdə yaşamaq vəziyyətində olan Müsəlmanlar, başqa tərəfindən bir zərurət, qanuni fayda və zərər yoxsa, özlərinə görə "ayıb və günah" olanı açıqca edən, işləyən, tətbiq edən və qınanmaları da qadağan olan kəslərdən uzaq yerlərdə, onlarla minimum əlaqə içində yaşamağa çalışarlar.

İslam sülh və dözüm dini olmaqla birlikdə, hər ikisinin də sərhədləri vardır.

Dindaşları tərəfindən ayıb və günah açıqca işləndiyində Müsəlmanlar əvvəlcə bunu, (mümkün olursa, daha pis bir nəticə doğurmursa) şəxsən və ya (bu olmursa, vaxtı keçmirsə) əlaqədar adamlara müraciət edərək həqiqətən maneə törətməyə çalışarlar. Bu mümkün deyilsə öyüd verərək, qınayaraq, hərəkətin pisliyini açıqlayıb qarşı tərəfi razı salmağa çalışaraq qabağına keçmə təşəbbüsündə olarlar, bu da olmursa o kəslərdən uzaqlaşar, onları cəsarətləndirəcək, ayıbı və günahı təbii hala gətirəcək davranışlarda olmazlar.

2 Yuxu yozma.

    Və aleykum Salam və rahmətullah.  

    Yuxu yozam etmirik, inşaallah yuxunuz xeyirlidir. Çünki yuxular onu görən kimsənin vəziyyətinə görə dəyişər. Bu səbəblə yuxu yozma kitabları yerinə, elm və əməldə etibarlı insanlardan soruşulmasını və onlardan məlumat alınmasını tövsiyə edirik.

 

Yuxu və İslamdakı yeri nədir? Yuxu ilə əməl edilərmi ?

3 İslamda Şüuraltı

 

Şüuraltı bir qab olaraq düşünülə bilər. Bu qabı əvvəlcə turş ayranla doldurmuşuq. İndi onun yerinə təzə, dadlı ayran doldurmaq istəyiriksə, əvvəlcə onu boşaltmalıyıq. Boşaltmaq prosesi iki şəkildə ola bilər.

Birincisi: Oraya təzə ayranı doldurduqca qab daşmağa başlayar və əvvəlki turşumuş ayran qabın kənarından yavaş-yavaş axar və nəhayət yox olub gedər; onun yerinə sonradan doldurduğumuz dadlı, təzə ayran gələr, yerləşər.

İkincisi: Qabı tamamilə boşaldıb yerinə təmiz, təzə ayran doldurmaqdır.

Bunlardan ilki tədric və təkamül metoduna daha uyğundur. Digərində isə ayran çox qüvvətli bir iradə, bir əzmlə və ya xaricdən edilən bir müdaxilə nəticəsində şiddətlə sarsılaraq -bir anda- boşalmağa məcbur olar.

Bunun kimi həyat boyu çirkin xəyallar, kirli təsəvvürlər, lüzumsuz məlumatlar  və yanlış bilgilərlə doldurduğumuz şüuraltı yaddaş qabını da iki şəkildə yeniləmək mümkündür.

Birincisi: İndidən başlayıb şüuraltımızı -İslamın ümumbəşəri əxlaqi prinsiplərinin uyğun olduğu- gözəl xəyallar, təmiz təsəvvürlər, lüzumlu məlumat və doğru bilgilərlə doldurmağa çalışmaq. Bununla o köhnə, turş və çirkin şeylərin başdan yavaş-yavaş boşalmasını təmin etməkdir ki, ən uyğun və tədric qanununa ən münsib metod budur.

İkincisi: Şok müalicə sayıla biləcək bir reaksiya ilə bunları boşaltmaqdır. Bu da əvvəlki məlumatı siləcək  bir musibət, bünyəni sarsacaq bir xəstəlik və ya bir nəsihət, yaxud da -Allahın bir lütfu olaraq- sözügedən o kirli təsəvvür və məlumatın çirkinliyini gündüz kimi ortaya qoyacaq yeni bir perspektiv qazanmaqla olur.

Şüuraltı mexanizmanı bilgisayarın hard diskinə də oxşada bilərik. Virusa bulaşmış qovluqları təmizləmək üçün ya bir anti-virus proqramla təmizləyərsiniz, yaxud hard diski tamamilə siləcək və təmiz qovluqdardakı bilgiləri yenidən yükləyəcəksiniz. Şüuraltı hard diski bir anda tamamilə silmək -yuxarıda verdiyimiz misallarda görüldüyü kimi- olduqca çətin bir metoddur. Bu səbəblə işi zamana yayaraq bir yandan əvvəlki viruslu məlumatın mənbəyini kəsmək, digər yandan təmiz qovluqlarla hard diski doldurmağa çalışmaq lazımdır.

Yəni, bundan belə -bir yandan- şüuraltı hard diskimizi, çirkin xəyallar, kirli təsəvvürlər, lüzumsuz məlumatlar  və yanlış bilgilərin girməsinə qarşı qapalı tutmağa çalışacağıq. Bir yandan da gözəl xəyallar, təmiz təsəvvürlər, lüzumlu məlumat və doğru bilgilərin axışına imkan verəcəyik. Bu da sağlam bir etiqad və səmimi bir təqva ilə mümkündür.

Bu haqda, təbiri-caizsə, şüuraltı kirlənmənin antivirusu, başda mərifətullah olaraq təhqiqi bir iman və o imandan doğan  güclü bir təqvadır. Çünki Allahı yaxından tanıyan bir mömin Ona qarşı hörmətsizlik sayılan hər bir xəyalın fikrinə müdaxilə etməsinə imkan verməz. Ona qarşı bəslədiyi sevgi rəhmət və izzətinin incidilməsinə izin verməz. Hər an yanında elm və qüdrətiylə hazır olduğuna inandığı Rəbbinə qarşı laqeyd qalaraq lüzumsuz məlumatla qarşısına çıxmasına imanı izin verməz.

Xülasə olaraq, Əhl-i sünnət çizgisində təhqiqi bir iman, təhkimi / sağlam bir təqva və saleh bir əməl ilə  şüuraltı və şuurüstü kirlənməyə qarşı mənəvi əməliyyat edə bilər və sahil-i səlamətə çıxa bilərik, İnşallah...

 

4 Yatarkən dəstəmaz almağın hikməti və elmi faydası nələrdir?
   Yatarkən dəstəmaz almaq sünnədir.
 
  Hədis-i şərifdə Peyğəmbər Əfəndimiz sallallahu aleyhi və səlləm Bəra b. Azib'ə xitab olaraq belə buyurdu:
"Yatmaq üçün yatağına girmək istədiyində namaz üçün aldığın kimi dəstəmaz al, sonra sağ yanın üzərinə yat ..." (Buxari, h.no: 6311; İbn Həcər, Fəthul-Bari, 11/109)
    Yatmazdan əvvəl dəstəmaz almağın maddi-mənəvi faydaları var. Bəziləri bunlardır:
 
   - İnsan oyaq olarkən öldüyü kimi yatarkən də ölə bilər. Möminin silahı olan dəstəmaz almaq, ölməsi halında iman və İslam silahını qurşanmış olaraq Haqqa getmək mənasına gəlir.
 
   - İbn Abbas'ın bildirdiyinə görə, insanlar ölüm əsnasındakı vəəziyyətlərinə görə dirilirlər. Dəstəmazlı olaraq ölənin ruhu, mənəvi baxımdan çox təmiz bir şəkildə məhşərə gedər.
 
 - Ölüm üçün hazırlanmaq, o gecə də özünün yaradan Rəbbi ilə qarşılaşa biləcəyini düşünərək xüsusi bir hazırlıq görmək, iman və qulluq şüuru ilə edilən bir ruh təmizliyidir.
 
  Bu təmizlik bədən təmizliyindən daha çox əhəmiyyətlidir.
 
- Dəstəmazı əmr edən bu hədisdə eyni zaman da bəzi dua və zikrlərin edilməsi da məsləhət görülmüşdür.
 
  Təmizliyini yerinə yetirən, dua və zikr edən kimsənin yuxusu da bir növü ibadət içində keçir. Gördüyü yuxuları əsasən doğru çıxar, şeytan bu kimsələrlə oyun oynaya bilməz.
   
   Bu cəhətdən baxıldığında bu dəstəmazın, yuxunu da səmərəli edəcəyini söyləmək mümkündür.
    - Dəstəmazın Ərəbcəsi olan "Vudu" "kəlməsinin lüğəvi mənası, nəzafətdir, təmizlikdir. (bax. Muhatur'us-Sihah, V-D-E maddəsi)
   
    İnsanın gün ərzində müxtəlif səbəblərlə kirə bulaşmış dəstəmaz üzvlərini yuması və təmiz bir şəkildə yatağa girməsi, həm bədən, həm yatağın təmizliyi baxımından əhəmiyyətlidir.
   
   Bu tədbir qoruyucu həkimlik baxımından diqqətə dəyər ..
   
   - Mükəmməl bir dəstəmaz, bilinən dəstəmaz orqanlarının təmizliyindən əlavə, ağız, burun təmizliyi və diş təmizliyini ifadə edər.
   
   Sağlamlıq baxımından bunların yatarkən, yuxudan qalxarkən (gecə namazı və səhər namazında olduğu kimi), yuyulmalarının nə qədər əhəmiyyətli olduğu bilinən bir həqiqətdir.
 
    Dini bir öhdəlik olaraq dəstəmaz alıb namaz qılmadıqlarına baxmayaraq, sağlamlığın qiymətini bilən insanların bu orqanlarını yumaqda göstərdikləri həssaslıq, başqa vaxtlarda olduğu kimi, yatarkən də alınan dəstəmazın nə qədər əhəmiyyətli olduğunun bir digər dəlilidir. (Krş. İbn Həcər, a.y)
   
   - Bir rəvayətə görə Peyğəmbərimiz belə buyurdu:
"Kim çirkli əllərini yumadan yatar və başına bir şey (xəstəlik) gələrsə, yalnız özünü qınasın." (Nəsai xaricində kütübü sittənin hamısında keçən bu hədis üçün bax. Neylü'l-Əvtar, 8/188)
   Bu səhih hədisin ifadəsindən də "yatmazdan əvvəl dəstəmaz almaq" nın sağlamlıq baxımından da nə qədər əhəmiyyətli olduğunu anlamaq mümkündür.
   
   Əlaqədar hədisin bütünü belədir:
"Yatağa girmək istədiyində namaz üçün aldığın kimi bir dəstəmaz al, sonra sağ tərəfin üzərinə yat, sonra belə də:
اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِى إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِى إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِى إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَامَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ. اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِى أَرْسَلْتَ
 
"Ey Rəbbim, bütün varlığımı sənə təslim etdim, işimin idarəsini sənə həvalə etdim, yönəlişim sənədir, qorxum da ancaq səndəndir, sənin əzabından qaçıb sığınılacaq ancaq yenə sənin rəhmətindir. Endirdiyin kitabına və göndərdiyin Rəsuluna iman etdim ey Rəbbim! "Bunları söyləyib də yatar, o gecədə ölər sənsə fitrət üzrə ölmüş olarsan. Yatmazdan əvvəl bunlar son sözlərin olsun. "(Buxari, Dəavat, 7)
    Mövzuyla əlaqədar başqa bir hədis isə belədir:
 
    "Yuxusu olmayan və yata bilmədiyinə görə iztirab keçirən kimsə dəstəmazlı olaraq yatarkən:

اَللّٰهُمَّ غَارَتِ النُّجُومُ وَهَدَأَتِ الْعُيُونُ وَاَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الَّذِى لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ   يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ اِهْدِ لَيْلِى وَاَنِمْ عَيْنَيَّ

"Allah`ım ulduzlar batdı, bütün gözlər sükunətə ərdi, Sən isə mürgüləmə və yuxu tutmayan Hayy və Qayyûm'san! Ey Hayy və Qəyyum olan Allah`ım, gecəmi sükûnətə ərdir və gözlərimi uyut! " deyib Muavvizeteyn (Fələq və Nas) surələrini oxuyub yatmalıdır." (bax. Heysəmi, 10/178)
 

5 Hədiyyəni qəbul etməmək.

İslama aid bir adət deyil bu. Sizə hədiyyə verildiyi zaman qəbul etməyə bilərsiniz, bunun günahı yoxdur.

6 Yuxu barəsində kiçik məsləhətlər..

Və aleykumusSalam və Rahmətullah. Ərəbistanda yatsı namazı çox erkən olmaz. Ekvatora yaxın olduğu üçün gecə ilə gündüz arasından fərq az olur. Bu səbəblə gecələri çox uzun olan bölgələrdə yatsı(işa) namazından sonra yatmamaq sünnəyə zidd olmaz.

Burada ölçü, səhər namazına qalxmağa mane olub olmayacağıdır. Qərarı da buna görə vermək lazımdır.

İşa namazından əvvəl yatmağı və işa namazından sonra danışmağı qadağan edən bir hədis vardırmı?

"Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) yatsıdan əvvəl yatmağı, yatsıdan sonra da danışmağı xoş görməzdi" mənasını verən bəzi hədislər vardır. (Bax. Buxari, Məvakit 23; Müslim, Məsacid 236. Bundan əlavə bax. Tirmizi, Məvaqit 11; Nəsai, Məvaqit 20; İbni Macə, Salat 12; Məcmauz-zəvaid, 1/315).

Yatsı namazından əvvəl yatmanın xoş görülməməsi, yatan kimsənin yaxşıca yuxuya gedib bir daha oyana bilməmək təhlükəsindən, namazı fəzilətli sayılan vaxtında qıla bilməyəcək və camaat savabına qovuşa bilməyəcək olmasındandır. Hədisi-şəriflərdə bildirildiyi kimi səhər və yatsı namazlarında camaata davam etmənin fəzilət və əhəmiyyəti başqa namazlardan daha çoxdur. Yatsıdan əvvəl yatmaq camaat namazına davam edilməməsi hətta işanı qılmadan sabahlamaq kimi pis bir nəticəyə səbəb ola bilər. İmam Tahavi, yanında oyandıracaq kimsə olmaq şərtiylə yatsıdan əvvəl yatmağın bir qorxusu olmayacağını söyləyir.

Yatsı namazından sonra danışmanın xoş qarşılanmamasının səbəbi isə, yuxusuz qalınmasından ötəri fəziləti çox olan gecə namazı, hətta səhər namazına oyana bilməmək təhlükəsinin. Bundan başqa gecə çox oturan və yuxusunu tam ala bilməyib dinlənən bilməyən kəslər, gündüz etmələri lazım olan işləri tam və məhsuldar bir şəkildə edə bilməzlər. Lakin hədisdə tövsiyə edilən bu xüsus bir qadağa olmayıb, faydasız sözlərdən, halal olmayan əyləncələrdən və zamanı boşa keçirməkdən çəkindirməkdir. Faydalı sözlər, xeyirə istiqamətli söhbətlər, dərs müzakirəsi, qonağın olması, oğul-uşağından hal əhval tutması, saleh kəslərin məclislərində olmaq, qısacası dinimizin yaxşı və gözəl gördüyü şeylərlə məşğul olmaq qınanmış və ya qadağan olmayıb, əksinə müstəhəbdir. Necə ki bir bir rəvayətə görə Rəsul-i Əkrəm Əfəndimiz (s.ə.s.) şəxsən özü yatsı namazını qıldırdıqdan sonra səhabələrə xitab etmişdir. (Bax. Buxari, Elm 41, Məvakît 20, 40; Müslim, Fəzâilu's-səhabə 217)

Buna görə:

1. Oyana bilməmək təhlükəsi varsa və ya özünü oyandıracaq bir kimsə yoxdursa, yatsı namazını qılmadan yatmaq məkruhdur.

 

2. Yatsı namazından sonra faydasız sözlər və qanuni olmayan əyləncələrlə vaxt keçirmək məkruhdur.

 

3. İşa namazından sonra faydalı söhbətlər edilməsi, qonaq ağırlanması, oğul-uşaq ilə hal-əhvallaşmaqda bir qorxu yoxdur.

 

4. Gecə namazına və ya sabah namazına qalxa bilməyəcək, bir sonrakı gün işinə mane olacaq qədər yuxusuz qalmaq doğru deyildir.

 

5. Müsəlmanlar zamanlarını namaz vaxtlarına görə nizamlamalı, hər namazı vaxtında qılmağa diqqət etməli və hər işi vaxtında etməyə səy göstərməlidir.