Mövzusunda ən çox maraqlanılan

1 Şeytandan qorunma duası.

“Əûzü bi kəlimatillahi't-tammati min şərri ma haleka və zəraə və bəraə və minşərri ma yənzilü minəssəmai və min şərri ma ya'rucu fiha və min şərri fitnətilləyli vənnəhari və min şərri külli tarikın illa tarikan yatruku bihayrin ya Rahman.”

Bu duade keçən bəzi ifadələr hədislərdə və ayələrdə vardır. Məsələn “Bütün yaradılanların şərrindən Allahın qüsursuz kəlamlarına (ayətlərinə yəni Qurana) sığınıram.” hissəsi hədislərdə keçir.

Yenə “Yere girən və oradan çıxan, göydən enən və oraya yüksələn ne varsa O, hamısını bilir. O rəhimdir, qafurdur (mərhəmət və ehsanı boldur, çox bağışlayıcıdır)." (Səbə, 34/2) ayəsinde keçən ifadələr də bu duada yer almışdır. Demək ki ayə və hədislərdə keçən ifadələrdən toplanmış bir duadır.


Yuxarıda keçən duanın mənası qısaca belədir

"Bütün yaradılanların şərrindən; göydən enən və göyə çıxan hər şeyin şərrindən; gecənin və gündüzün fitnəsindən; xeyrə açılan yollar xariç bütün yolların şərrindən, Allahın qüsursuz kəlamlarına (ayələrinə yəni Qurana) sığınıram. Ey Rəhman olan Allahım (məni qoru)."