ƏL CAMİ

"Qiyamət günündə insanları bir yerə gətirən."

 

"Varlıqları bir yerə toplayan."

 

"Rəbbimiz! özündə şübhə olmayan bir gündə insanları həqiqətən yığacaq. Doğrusu Allah, vədindən dönməz." (Al-İmran surəsi, 9)

 

Elementləri maddədə, hüceyrələri bədəndə, ulduzları səmada, bitkiləri və heyvanları dünyada bir yerə gətirən, ancaq Məscid' olan Allahdır.

 

Hər tərkibdə, hər bədəndə, hər sistemdə bu adın təcəllisi mövcuddur.

 

Allah' camaat halında yaşama qabiliyyətində yaratdığı insanları, tanış olmağa, qaynaşmağa, bir-birlərini sevməyə və ortaq hərəkət etməyə təşviq etməkdədir. Bunu bacaran insanlar, Məscid' adının təcəllisindən bir nur, bir feyz alarlar.

 

Adamın tək başına qıldığı namaza bir savab verilərkən, camaatla qılınan namaza iyirmi yeddi qat savab verilməsi, möminləri camaat halında hərəkət etməyə bir təşviqdir.

 

 

"Ey Rəbbimiz! Gələcəyində heç şübhə olmayan bir gündə, şübhəsiz ki insanları yığacaq olan ancaq sənsən." (Al-İmran surəsi, 9 )

 

 

Bu addan qulun alacağı dərs, varlıq aləmindəki tərkibləri, birlikləri təfəkkür etmək, məscid' mahiyyətini ən məhsuldar şəkildə istifadə etmək və bütün insanların bir yerə toplanılacağı o dəhşətli məhşər meydanına hazırlıqlı olmaqdır.

Read 12.118 times
In order to make a comment, please login or register