ƏL-MACİD

"Şəxsi müqəddəs, şanı uca, lütfkarlığı bol olan."

 

Bu ad, Məcid adıyla eyni mənadadır. Məcid adı, Macid adına görə daha mübaliğəlidir

Read 7.977 times
In order to make a comment, please login or register