ƏL-MUHƏYMİN

"Gözləyici və qoruyucu."

 

"Hər şeyi mühafizə edən."

 

"İbadətlərin savabını əskiksiz verən"

 

" O, ...Salamdır, Mömindir, Muhəymindir." (Həşr, 23)

 

 

Bu ad, insan ruhuna böyük bir dinclik bəxş edər. Özünü qoruyan, etdiyi hər əməli, hər ibadəti, hər yaxşılığı mühafizə edən Allahın, qoruması altında olmaq, ürək üçün böyük bir hüzur qaynağıdır.

 

Bu adı xatırlamanın ən böyük faydası, qulu diqqətə sövq etməsi, zərrə qədər də olsa etdiyi əməlin qorunduğunu bilərək gözəl işlərini artırmağa meyl etməsi, eyni şəkildə pis işlərdən də uzaq qalma barəsində həssaslıq göstərməsidir.

Read 7.732 times
In order to make a comment, please login or register