ƏL-MÜTƏALİ

"Şanına layiq olmayan xüsusiyyətlərdən uzaq."

 

"Ağlın mümkün gördüyü hər şeydən, hər hal və rəftardan çox uca."

 

"...O uca Allah, Məlik və Haqq olandır. Onun vəhyi sənə gəlib tamamlanmadan əvvəl, Quranı (oxumada) tələsik etmə və de ki: ‘Rəbbim, elmimi artır.' "( Taha surəsi, 114 )

 

 

Böyük mənasındadır. Bu ad Uca adına görə mübaliğə ifadə edər. Yəni, Mütəali, çox Uca, mübaliğə dərəcəsində Böyük deməkdir.

Read 8.626 times
In order to make a comment, please login or register