ƏS-SABUR

"Əzab etməkdə tələsik etməyən."

 

"Cəzanı, bir vaxta qədər təxirə salan."

 

Bütün sifətləri mütləq və sonsuz olub, dilədiyini dərhal icra edəbilən Allahın, Sabur adı, insanların anladığı mənada bir səbir olmaqdan uzaqdır. Onun səbri, ‘tələsik etməmək' mənasındadır. Kainatın altı dövrədə yaradılmasında, bir ağacın illər sonra meyvə verməsində, toxumun aylar sonra dünyaya çıxmasında həmişə bu Sabur adının təcəlliləri oxunar.

 

Yaratma barəsində tələsməyərək bütün işini hikmətlə icra edən Allah, üsyankar, münkir və müşrik qullarının cəzalarını verməkdə də yenə tələsməz. Onlara müəyyən bir müddət verər.

 

Bir mömin, səbirli olduğu ölçüdə bu addan feyz alar.

Read 6.796 times
In order to make a comment, please login or register