Ağlımızı və qəlbimizi məşğul edən əxlaqsız düşüncələrdən, ədəbsizliklərdən xilas ola bilmək üçün qısa, dəqiq tövsiyələr verərsiniz?

Xənin qarşı cinsi yalnız xəyal etməsi zina işləmək kimi deyil. Ancaq, bu düşünc istifadə etməmizə, həm də başqa səhvlərə düşməmizə səbəb ola bilər, düşüncəsi ilə diqqətli olmaq lazım olduğunu düşünürük. Ən azından, zaman vəsinin 32-ci ayəmrindən çıxış edərək İslam fiqh alimləcək hər cür əməlin qadağan olduğunu ifadəbsiz şəkil və ya görüntürə edə bilərik. Bu sə əxlaqi pozğunluqlar ədəbsiz bir şeyə baxmaqla başlayır, baxışın israrıyla inkişaf edi günaha çevrilir. Üstəkillərini də çəkir, xəyal arxivində saxlayıə, harada olsa artıq ç olmadan ağlımıza vzaülərdən məsul deyilik. Ancaq bunları istlərə istiqamətləndirə, ya da ruh halımıza zərək və istəyərək bu kimi fantaziyalarla xəyalımızı doldurmaq, xəyal nemətini səhv yerdə istifadə etmək mənasını verəfsin pis əməllərindən qorunmaq üçün bu tövsiyələri diqqətə almağınızırik:

əhvətin şiddətini dayandırar, istətini qırar, eyni zamanda özünü ilahi murakəbə (idarəm ilham, həm möhkəmləndirər. Allahdan hörm gözəl irşad Rəsulullah (s.ə.v.) Əfəndimizin hədislərində qeyd edilmişdir:

"Ey gən kim evlənməyə gücüçatıbənmək gözü haramdan çəkməyə, yummağa daha uyğun, namus vəlverişlidir. Kim d, imkan tapa bilmirsə, onaəhvəti kəsicidir."

Cinsi duyğunu tə yaşadığımız cəmiyyət və çağda bir çox pozğun, çirkli vəxlaqi mətbuat və nəşrlərlə gəncliyin ruhu degenerasiya edilir. Heç şübh, dərin bir bataqlığa batıb özünü itirməyişməkdə, doğru yolundan sapmaqda, naşı ya da yabanı heyvan kimi nəz hala gəlməkdədir.

Artıq bu və çəkindirici yollara müraciət etməkdir. Bu tdən hər kəsə vacibdir. Tez-tez gəzən qadınlara, əhvəti təhrik edib iç duyğuları hə insanı şətə çəkib qamçılayan musiqiləri, mahnıları ciddi mövzulardan çəkib boşəticələnər,”-deyə pıçıldamaq lazımdır.

Çünki bu cür n, yaddaşı zəiflədir, cinsi duyğuları hərəkətə keçirir və şəxsiyyətini itirməsinə səbəb olur.

Boş vaxtları faydalı işlərləərbiyəçilər və pedaqoqlar,ar, cinsi mövzular üzəziyyətdə əgər yetkinlik çağına giribsəyal və düşüncələrə dalmasının qarşısını almaq tapmaq lazımdır? Çarəlcə, yetkin olan uşağa vaxtını necə qiymətləndirə biləcəyini öyrətməkəziyyətə gətirə biləcəyini izah etm lazımdır.

ədəni gücləndirən, əzələləri qüvvətləndirən, insana sağlamlıq qazandıran bərbiyəli yoldaşlarla bu işi davam etdirmələri təlqin edilməlidir. Çox faydalı kitabları oxumağa alışmaları isədər. Bununla birlikdəlləşdirən dini dərs və söhbətlərə qatılmalarını tələri aydınladıb qidalandıracaq, ruhu tərlə uşaqların boş vaxtlarını dəyərləndirməyə diqqət göstərilməlidir. Bunun üçün zehinin daim yüksin və duyğuların müsbərdə istifadə edilməsi, yaradılış məyatın vəsi, bütün vaxt və enerjinin sistemli olaraq vəaliyyətlərə istiqamətləndirilməsi, gözəl hobbi və vərdişlərin qazandırılması faydalıdır.

Yaxşı xasiyyək:

Təhəmiyyətlə üzərində dayanacaqları bir məqam da, yetkinlik çağına girmiş bir uşağa yaxşı əyənməkdir. Uşaq unutduğu zaman ona xatırladarlar, sapdığı zaman ona doğru yolu göstəkçi olarlar, başına bir də bilər ki, sözünü etdiyin xüsusiyyətdə yoldaş çox azdır, xüsusilhduddur. El amma demək olar ki,əcdə əsəri var, yüksər uşaqlardan ayrılır və fərqlənirlər. Bu halda bir gə gözəl olar! Belə və fəsadına qarşı ona köməyə layiq etibarlı bir topluluq meydana gə yox ki, adam yaxın dostunun dini üzryoldaşına çox şeylərdə uyarəklindəki quşların karvanında uçar. Rən hər biriniz kimi yaxın dost bilə müfsid kəslərlə yoldaşlıq edən kimsəni onlar gec-tezpozğunluğa çərin çuxurlara, bataqlıqlara itənclərimiz, belə əxlaqsız və pis yoldaş və dostlardan uzaq dursunlar, şərli kəslərlə yoldaşlıqə səadət! Beləsilədir. Allah (c. c.) öz ucaə qədər doğru buyurmuşdur:

 

"O gün müttər kəs tərəfindən qəbul edilən bir gerçək var ki, gənc adam vicdanının dər an özünəər halını bildiyini, xain gözlsə, çox keçməz öz özünəəti nöqsanmı etdi, hO uca qüdrətin ona nəzarət etdiyinə inanar, qüsur və günah işlədisə və ya həddini aşdısa, Allahın buna görə ya səhv bir iş etdiyində onuə yox ki, bu gənc həlak edici yollardan və hərəkətlərdən, çirkin işlərdən uzaqlaşar, hə zikr məclislərinə qatılmaq, fələri insanlar yatarkən qalxıb təhəccüd namazı qılmaqət və məə Sələfi-Salehinin tərcümeyhallarınıəzilətli kəslərlə etmək, mömin bir camaatla ə sonrasını xatırlamaqə Allah (c. c.) qorxusunu, Ona qarşı hörmət və sevgi duyğusunu qüvvə nəzarət edici olduğunu idrak etdirəzəməti qarşısında şüurlanmasını təmin edər.

O halda mömin gəzarət etdiyi inancını qüvvək, Allah (c. c.) qorxusunu, Ona olan sevgi və hörmət abu-havasıiçindmənasız, aldadıcıə soxmasın. Dünya həti onu fitnələrə salmasın, təcə Allahın bu buyruğunu iki gözünün üstünətdən) üstün bilmişsə, həqiqətən, Cəhənnəm onun sığınacağı olacaqdır. Ancaq kim Rə, həqiqətən, Cənnət onun məskəni olacaq

Read 3.408 times
In order to make a comment, please login or register