Allahın əl-Qəyyum adı haqqında məlumat verərsiniz? Kainatın genişlədiyi kimi, Allahın da buna daxil olduğu iddiası doğrudur?

Bu düşüncə, ehlisünnət alimlərinin icmasına zidd, ağlan mümkünsüzdür.

 

Bəli, bu mövzuda Allahın iki adı vardır.

 

Biri: Musidir ki, "genişlədən" mənasındadır. "Biz göyü böyük bir qüdrətlə möhkəm bina etdik, onu genişlədən də bizik. "(Zariyat, 47) tərcüməsindəki ayədə bu ad keçməkdədir.

 

Digəri: Qəyyumdur ki, Allahın geniş gücünü, geniş mülkünü, geniş qüdrətini ifadə edər.

 

Qurani Kərimdə doqquz dəfə keçən bu adın yeddi dənəsinin "Allah Qəyyumdur, Alimdir" şəklində gəlmək surətiylə Allahın sonsuz elminin genişliyinə işarə edildiyi kimi, bir dəfə "Vasian Hakimə" şəklində gəlmək surətiylə Allahın hikmətinin genişliyinə və sonsuzluğuna işarə edilmişdir. Bir dəfə də "İnnə Rabbeəkə Vasiul-mağfirəti = Sənin Rəbbin, bağışlaması bol-geniş olandır" şəklində istifadə edilmiş və genişliyin haşa Allahın şəxsinə deyil, onun sifətlərinə aid bir xüsusiyyət olduğuna işarə edilmişdir.

 

Qurandakı bu istifadə şəkillərinə baxdığımızda, "Qəyyum" xüsusiyyətinin, Allahın elmi, hikməti və bağışlamasına aid bir xüsusiyyət olduğunu, bu istifadə şəkillərinin bir nümunə olaraq, "Qəyyum" sifətinin Allahın şəxsi deyil, onun sifətlərini xarakterizə edən bir xüsusiyyət olduğunu görməkdəyik.

Read 8.861 times
In order to make a comment, please login or register