Allahın 100 rəhməti- 3

 

Rəvayət edilir ki, əbu Hureyrə (radiyallahu anh) demişdir:

Mən, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm)'in belə buyurduğunu eşitmişəm:

"Allah, rəhməti 100 parça yaratmışdır. 99-nu Özündə saxlayıb təkcə 1 hissəsini yer üzünə endirmişdir. Məhz bunun sayəsində, yaradılanlar bir-birinə rəhm edir. Hətta heyvan, öz balasını tapdalamasın deyə, ayaqlarını yuxarı qaldırar."

--------------------

Şərhi:

"Allah rəhməti 100 parça yaratmışdır..."

Bu hədislər, müsəlmanlara ümid və müjdə bəxş edən hədislərdəndir. Elm adamları belə deyirlər:

"Çünki, bu kədərlər üzərinə bina edilmiş olan bu dünya yurdunda, tək bir rəhmətdən:

• İslam;

• Quran;

• Namaz;

• Qəlbindəki mərhəmət; və

• Bunun xaricində uca Allahın ehsan etdiyi nemətlər

əldə edilərsə, axirət yurdundakı 100 rəhmət haqqında nə düşünülə bilər?! O axirət yurdu ki, əbədi qərargahdır və əməllərin qarşılığının görüləcəyi yurddur. Allah, ən gözəl biləndir.

(Nəvəvi, "əl-Minhac", Tövbə kitabı, "uca Allahın rəhmətinin genişliyi və rəhmətinin qəzəbini keçdiyi haqqında bir bab", hədis no: 6906)

Read 2 times
In order to make a comment, please login or register