Allahın şəxsini düşünməməklə əlaqədar hədislər haqqında məlumat verərsiniz?

 

"Allahın yaratdıqları haqqında düşünün. Allahın şəxsini düşünməyin. Allahın şəxsi haqqında düşünə bilməzsiniz." tərcüməsində hədislər vardır:

 

"Allahın şəxsini düşünməyin, onun nemətlərin düşünün. "(Məcmauz-Zəvaid, 1/81, Kənzul-Ummal, h. Nömrə: 5707).

 

Digər bir rəvayət isə belədir:

 

"Allahın varlıqlarını düşünün, əsla Allahın  şəxsini düşünməyin, həlak olarsınız. "(Kənzul-Ummal, h. Nömrə: 5705). Bəzi rəvayətlərdə "həlak olarsınız" cümləsi yoxdur.

 

Digər bir rəvayət də belədir:

 

"Varlıqları düşünün, Yaradanın şəxsini düşünməyin. Çünki, Onun şəxsini haqqıyla düşünə bilməzsiniz. "(Kənzul-Ummal, h. Nömrə: 5706).

 

Təfəkkür, insana məxsus bir xüsusiyyətdir. İnsan, təfəkkür sayəsində digər varlıqlardan ayrılar və üstün olar. Təfəkkür ancaq ürəkdə təsəvvürü mümkün olan şeylər haqqında edilə bilər. Onun üçün, Allahın yaratdığı varlıqlar haqqında təfəkkür mümkündür. Lakin Allahın şəxsi haqqındakı təfəkkür mümkün deyil. Çünki Allah heç bir şəkildə surət olaraq sifətləndirilməz və şəkil olaraq xəyal edilə bilməz. Bu səbəblə Allahın şəxsi haqqında təfəkkür edilməz. (əl-İsfahani, əl-Tədris planı, İstanbul 1986, 578).

 

Read 9.046 times
In order to make a comment, please login or register