Aşurə orucu haqqında məlumat verərsinizmi?

Əbu Qatadə (radiyallahu anh)'dan rəvayət edildiyinə görə, Allah rəsulu (sallallahu aleyhi və səlləm) belə buyurmuşdur:

"Şübhəsiz, Allahın Aşurə günü orucu ilə ondan öncəki il(in günahların)ı bağışlamasını umuram."

İbn Macə, Sünən tərcümə və şərhi, Kitabu's-Siyam (Oruc kitabı): "Aşurə günü orucu babı", hədis no: 1738

--------------------------

İzahı:

Muslim, Tirmizi, Nəsai və Əhməd də bunu rəvayət etmişlərdir.

Tuhfə müəllifi belə deyir:

Nəvəvi:

"Hədisdən məqsəd, kiçik günahların bağışlanmasıdır. Əgər kiçik günahlar yoxdursa, böyük günahların xəfiflədilməsi umulur. O da yoxsa dərəcələr yüksəldilir." demişdir.

Qadı İyad da belə deyir:

"Əhli Sünnətin məzhəbi budur. Böyük günahlara gəlincə, onlar ya məqbul bir tövbə ilə və ya Allahın rəhməti ilə bağışlanar."

Read 16 times
In order to make a comment, please login or register