Bəqərə surəsi 253-cü ayət haqqında məlumat verərsinizmi?

"Biz o peyğəmbərlərin bəzilərini digərlərindən üstün etdik." (Bəqərə 253)

Təfsir alimləri belə deyirlər:

Allah Təala yuxarıda keçən ayətdəki “Bir qisminin də dərəcələrini yüksəltdi" bəyanı ilə Muhamməd sallallahu aleyhi və səlləmi qəsd etmişdir. Çünkü o Ərəb olan və olmayan bütün insanlara göndərilmişdir. Digər peyğəmbərlərə halal olmadığı halda, qənimət ona halal qılınmışdır.Onun əliylə neçə-neçə möcizələr meydana gəlmişdir. Digər peyğəmbərlərə verilən gözəl vəsiflərin və ya qeyri adi hadisələrin bir bənzəri mütləq ona da verilmişdir.

Bəzi təfsir alimlərinə görə Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləmə verilən üstünlüklərindən biri də budur:

Allah Təala Qur’an-ı Kərim’də diğər peyğəmbərlərə adlarıyla xitab etdiyi halda ona “Ey Nəbi!”, “Ey Rəsul!” deyə xitab etmişdir.

Qadı İyaz ( rahiməhullah ) : ŞİFA-i ŞƏRİF ŞƏRHİ -  I  ( Tərcümə və Şərh Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kandemir )

Read 23 times
In order to make a comment, please login or register