Bir kimsənin elmihal biliklərini öyrənməsi fərzdir?


Sualın cavabına keçmədən əvvəl, İslam elmihalında hansı mövzuların olduğuna baxmaq lazım olacaq.


Bilindiyi kimi, bu gün mövcud elmihallarda bu mövzulara ağırlıq verilir: İmanın və İslamın şərtləri, ibadətlər, halal və haram olan şeylər...


Onsuz da “elmihal”, hal elmi, həyat elmi, İslamı yaşama elmi deməkdir. İslamiyyət də ancaq bilərək, öyrənərək yaşanar. Öyrənmək üçün də dini məlumatların toplu halda olduğu bir kitabı oxumaq lazım olacaq ki, bu ehtiyacı böyük ölçüdə elmihal təmin edir.


Elmihal biliklərinin əsasını Peyğəmbər Əfəndimizin ( s.ə.v.) bu hədisi-şərifi təşkil edir:


“Elm öyrənmək hər müsəlmanın üzərinə fərzdir.” (İbni Macə, Müqəddimə: 17 )


Reyzavi, “Hədisdəki elmdən məqsəd, kainatın Yaradıcısını tanımaq, Onun birliyini və Rəsulullahın (s.ə.v.) peyğəmbərliyini bilmək; namazın necə və hansı hökmlər çərçivəsində qılınacağına dair məlumatları öyrənməkdir,”- deyir.


Beyhaki, “Hədisdəki elmdən məqsəd, yetkinlik çağına çatmış, ağılı başında bir müsəlmanın normal olaraq bilməsi gözlənilən və bilməməsi düşünülə bilməyən ümumi dini məlumatlardır,”- buyurur.


Bəzi alimlər də məsələni belə qiymətləndiriblər:


“Halal və haramla, İslamın şərtləri və etiqadla əlaqəli bilikləri öyrənmək fərzdir. Ayrıca hədisdən, insanlara faydalı olan hər elmi öyrənmək nəzərdə tutulmuş ola bilər. Çünki müsəlmanların ehtiyacını qarşılaya biləcək elmləri öyrənmək bütün müsəlmanlara fərzi-kifayədir. Aralarından bəziləri öyrənsə, bu məsuliyyət qalxmış olar.”


Bəli, bu izahlarda da görüldüyü kimi, elmihallarda olan məlumatlar, gərək etiqadda, gərəksə ibadət və gündəlik həyatda hər müsəlmanın bilməli olduğu mövzulardır.


Oruc, zəkat və həcc üçün də eyni hökmlər etibarlıdır. Bu ibadətləri edə bilmək üçün mövzuyla əlaqədar məlumatı əldə etmək lazımdır.


Halal və haramla əlaqədar mövzular üçün də eyni şeyləri söyləmək mümkündür. Gündəlik həyatda nəyin halal, nəyin haram olduğunu bilmədən İslami bir həyatın yaşana bilməyəcəyi aşkardır. Bunları öyrənmək isə fərzdir.


Qaynaq: Mehmet Paksu, Çağın Gətirdiyi Suallar

Read 4.105 times
In order to make a comment, please login or register