Bir müsəlman olaraq sərvətə və zənginliyə baxışımız necə olmalıdır?


Zəngin olmaq halaldır və bunun yolu hər müsəlmana açıqdır. Amma, ümid edilən nəticə əldə edilə bilmədiyində, acgözlüklə yaxud sərvət düşmənliyiylə ruha əzab çəkdirməyin də bir mənası yoxdur. Rahatın yolu “qismətə razılıq”dan keçər. Sərvətin hüzur gətirəcəyi şübhəlidir, amma sərvət düşmənliyinin insanı narahat etdiyi açıqdır.


Belə bir vəziyyətə düşməmək üçün, sərvəti müsəlmanca qiymətləndirmək, ona İslama görə baxmaq lazımdır. İslamda fərdi mülkiyyət haqqı, halal yoldan qazanılması şərtiylə qəbul edilmiş, möhtəkirlik, hiyləli satış, qumar, oğurluq, zorbalıq, qısacası hər növ qul haqqının qəsbi haram qılınmış.


Onsuz da zəruri ehtiyac maddələri, su, atəş, boş otlaq fərdi mülkiyyətdən xaric tutulmuş. Zəkat İslamın beş şərtindən biri olmuş; sədəqə və lütfkarlıq daim təşviq edilmiş.

 


“...Uhud dağı qədər mala sahib olsaydım, Allah yolunda sərf edərdim. Ölərkən iki kiret (dirhəmin on ikidə biri) də buraxmama könülüm razı deyil.” (Hədisi Şərif)

 


Və ən əhəmiyyətlisi: “İsraf haram qılınmışdır”


Bir zəngin, bütün bu əsaslara tam olaraq riayət edirsə, xeyirli bir insandır və cəmiyyətə xidmət yolundadır; etmirsə özünü aldadır, əbədi səadətiylə oynayır.


Sərvət ya qanunidir- alın tərinin nəticəsi, səyin məhsuludur, “Doğru və dürüst tacir, qiyamət günündə sıddıqlar və şəhidlərlə birlikdə həşr ediləcəkdir.” hədisi şərifindəki müjdəyə daxildir. Və ya haramdır- haqsızdır, üzərində zülm damğası vardır. Hz. Mövlananın, “Zalımların malları uzaqdan gözəl görünər, amma həqiqətdə məzlum qanıdır, günahdır.” dediyi növdəndir.


Qazanc halaldırsa sahibinə düşmən olunmaz, haram isə ona həvəslənməz. Deməli, hər iki halda da bizim başqalarıyla işimiz yoxdur. Öz işimizlə məşğul olmalı, həm dünyəvi, həm üxrəvi səadətimiz üçün çox səy etməliyik.


Bir hikmət əhli belə deyir: Yalnız öz işinə dalmış biri, həsəd edəcək bir şey tapa bilməz. Çünki, həsəd insanı avara edən bir ehtirasdır. Evdə saxlayacağına küçə-küçə gəzdirər.”

Read 4.208 times
In order to make a comment, please login or register