Cəhənnəm atəşi insanın hansı üzvlərini yandırmaz.

Əbu Hureyrə (radiyallahu anh)'dan rəvayət edildiyinə görə, Allah rəsulu (sallallahu aleyhi və səlləm) belə buyurmuşdur:

"Cəhənnəm atəşi (mömin olan) Adəm oğlunun səcdə yeri (yəni orqanları) xaricində qalan bədənini yeyər (yandırar).  Allah, cəhənnəm atəşinə səcdə əsərini (yəni orqanlarını) yeməyi (yandırmağı) qadağan etdi."

İbn Macə, Sünən tərcümə və şərhi, Kitabü'z-Zühd (Zühd kitabı): "Cəhənnəm atəşinin sifəti babı", hədis no: 4326

---------------------

İzahı:

Hədisdə keçən "səcdə əsəri", səcdə orqanları olaraq açıqlanmışdır.  Yəni cəhənnəm atəşinə layiq olan mömin kimsə, əgər bağışlanmayıb cəhənnəm əzabı ilə cəzalandırılarsa, atəş onun səcdə orqanlarını yandırmayacaq. Vücudunun digər tərəfləri yanacaqdır. Bu da namaz qılanların fəzilətinə dəlalət edər.

In order to make a comment, please login or register