Cənabı Haqq, heç bir şeyə möhtac olmadığı halda insanlara ibadəti əmr etməsi və bu vəzifəni yerinə yetirməyənləri şiddətlə qorxutması, nə üçündür?

 

Yerə səmaya diqqətlə baxan kimsə açıqca anlayar ki sonsuz bir qüdrət və zənginlik sahibi biri var. Özünün ən kiçik ürəyi ehtiyacını görməklə birlikdə, günəş sistemindəki ulduzları da o dəstək olur. Trilyonlarca canlının dərhal hər gün ruzisini o, təmin edir. Bitkilərin yağış ehtiyacını o qarşılayır; dənizin, dərinliyindəki balıqları o bəsləyir.

 

Eyni güc və qüdrət, yüz il əvvəl adı belə olmayan bir insanı, yoxluqdan varlıq aləminə çıxarır. Doqquz ay, ana qarınında tərbiyə edir, ruhuna uyğun bir paltar verir. Bütün həyatında, ehtiyaclarını o qarşılayır. Günəşi gözünə, qida maddələrini mədəsinə, havanı ciyərlərinə görə o verir.

 

Bütün bu hərəkətlər, bu nemətlər inanan və inanmayan üçün, itaət və üsyan edən üçün dəyişmir. Hava, oksigen vasitəçiliyi ilə həm möminin, həm də kafirin qanını təmizləyir. Bu vəziyyət, ilk insanın var olduğu gündən bu yana belə davam edir.

 

Bəşərin bütün ehtiyaclarına cavab verən bu kainat, insana etdiyi bu qədər köməyə qarşılıq, onun heç bir şeyinə möhtac deyil. Yəni kainat insandan deyil, insan kainatdan istifadə etməkdədir. Həqiqət bu isə, kainatın yaradıcısı haqqında necə belə bir sual soruşula bilər?

 

Bəli, ibadətin mənası, Allahın lütf və köməyi ilə, rəhmət və comərdliyi ilə vermiş olduğu sərhədsiz nemətlərə qarşı qulun, şükr və həmd ilə cavab verməsidir. Ona böyük hörmət etməsidir. Qulun, bu şükr borcunu yerinə yetirməsinə, Allahın möhtac olduğu, necə düşünülə bilər?

 

Həm ibadət, qulun Allahın dərgahına ehtiyaclarını ifadə etməsi, ona dua ilə yalvarmasıdır. Bu yalvarışla, insan ürəyi və ruhu hər cür əzab və kədərdən xilas olub, rahata qovuşar. Buna isə -əstəğfirullah- Allah deyil qul, möhtacdır.

 

Qaldı ki, Allah insanlara ibadət etməyi əmr etməsəydi, qullar, bu qədər nemət və lütf qarşısında yenə həmd və şükr etməli idi. Dünyada, bəzi səbəblər vəsiləsi ilə özünə lütfkarlıqda olan Allaha qarşı, səbəb pərdəsini cırıb, birbaşa Ona yönəlməsi, minnətdarlığını ona ifadə etməsi, onu yeganə məbud tanıması insanlığının gərəyidir.

 

Bir qudsi hədisdə belə buyrulur: "Mən gizli bir xəzinə idim, bilinmək istədim və kainatı yaratdım."

 

Kainatın ömürü milyardlarla il ilə ifadə edilir; insanlıq aləminin ömürü isə on minlərlə illə. Hələ insan növü yaradılmadan, bu qudsi hədisdə verilən xəbər, əvvəlcə mələklər aləminə görə idi. Allahı bilən, əsərlərinə tamaşa və təfəkkür edən, Ona üsyandan uzaq bu mübarək varlıqlar, qudsi hədisdə verilən xəbəri ibadətləri ilə, təsbehləri ilə, itaətləri ilə, bacarıqları ilə təsdiqləmiş olurdular. Heyvanlar aləmi də yaradılış məqsədlərinə tam uyğun bir həyat yaşamaqla, ruhları istiqamətiylə, mələkləri xatırladırdılar. Bitkilər aləmi və cansız varlıqlar da mükəmməl bir itaət ilə vəzifə görürdülər.

Read 7.562 times
In order to make a comment, please login or register