Cənnət əhlinin mükafatları necə olacaq

4332- Usamə b. Zeyd (radiyallahu anh)'dan rəvayət edildiyinə görə, Allah rəsulu (sallallahu aleyhi və səlləm) belə buyurmuşdur:

"(İçinizdə) cənnət üçün çalışıb səy göstərəcək kimsə yoxdur mu? 

Şübhəsiz, cənnətə bərabər heç bir şey yoxdur. Kəbə'nin Rəbbinə and olsun ki, cənnət, gözəl, möhkəm və yüksək saraylarda, üz parlaqlığı və xoşbəxtlik-rəfah içində, sonsuzadək davamlı qalınacaq, parlayan nur, (küləyin əsməsilə) yellənib dalğalanan gözəl qoxulu yaşıllıq, möhkəm köşklər, axan çaylar, yetişmiş bol meyvə, (əxlaqı) bəyənilən və (şəklən) gözəl xanım və çox paltardan ibarətdir."

Səhabələr:

"Cənnət üçün çalışıb səy göstərənlər bizik, ey Allahın rəsulu!" dedilər. O:

"İnşallah deyin." buyurdu. 

Sonra cihad etməyi bildirərək (səhabələri) ona təşviq etdi."

------------------

4333- əbu Hureyrə (radiyallahu anh)'dan rəvayət edildiyinə görə, Allah rəsulu (sallallahu aleyhi və səlləm) belə buyurmuşdur:

"Cənnətə girəcək ilk zümrə, bədir gecəsindəki (ayın 14-cü gecəsi) ayın surətində (parlaq) olacaqlardır.

Onların ardından cənnətə girənlər də, göydəki ən şiddətli işıq saçan ulduz kimi (parlaq) olacaqlar.

Kiçik və böyük tualet etməzlər, sümkürməz və  tüpürməzlər.

Daraqları qızıldandır. Tərləri də, müşk (kimi)'dir və buxurları, öd ağacıdır.

Zövcələri, böyük gözlü hurilərdir. Əxlaqları, bir nəfərin əxlaqı kimi (yəni eyni) olacaq.

Onlar, ataları Adəmin surətində (boyları da) 60 arşın olacaqdır."

İbn Macə, Sünən tərcümə və şərhi, Kitabü'z-Zühd (Zühd kitabı): "Cənnətin sifəti babı"

-------------------

Allah rəsulu (sallallahu aleyhi və səlləm), cənnətin gözəlliyini bəyan edərək, 

"Buna qovuşmaq istəyib də səy göstərəcək kimsə yoxdur mu?" 

buyurduğunda, səhabələr:

'Biz varıq.' şəklində cavab vermişlərdir.

Bunun üzərinə Allah rəsulu (sallallahu aleyhi və səlləm): 'İnşallah' deyin, buyurmuşdur.

Çünki ən əhəmiyyətli olan, bu gözəl hal üzərə ölməkdir. 

---------------

Əbu Hureyrə (radiyallahu anh) hədisini:

• Buxari, "Ənbiya" kitabında; və
• Muslim, "Cənnət" kitabında

rəvayət etmişlərdir.

Bilindiyi kimi, hilal, ayın 14-cü gecəsində bədir halına gəlir. O gecə, tam dairə şəklini alıb daha nurlu olur. 

Cənnətə girən ilk zümrə, bədirə bənzədilmişdir. Yəni bu zümrə, bədir kimi nurlu olacaqlar. "Tuhfətu'l-Əhvəzi" müəllifi bu zümrənin:

"Peyğəmbərlər zümrəsi"

olduğunu bəyan etmişdir.

Göydəki ən parlaq ulduz olan zümrə də: 

"Allahın vəli qulları və salehlərdir." 

Yəni ibadətlərinə düşgün, haramlardan və məkruhlardan çəkinən və gözəl təbiətli möminlərdir.

----------------

Hədisdə cənnətlik olan bu zümrələrin, bədənlərindən kiçik və böyük tualet, bəlğəm və tüpürcəyin çıxmayacağı ifadə edilmişdir. Yəni bədənlərində bu kimi faydasız, işə yaramayan fasid maddələr mövcud olmayacaqdır. Çünki cənnət, gözəl yerdir və hər cəhətdən təmiz olan möminlərin məkanıdır. Bu etibarla, pisliklərə və nəcasətlərə orda yer yoxdur.

• "Tuhfətu'l-Əhvəzi" müəllifinin bəyanına görə, əbu'l-Fərəc ibn Cevzi (rahmətullahi aleyh) bu haqda belə demişdir:

"Cənnət xalqının qida maddələri çox dəyərli olduğu üçün, artıqları və vücuda fayda verməyəcək qismi yoxdur ki, dəstəmaz yolları kimi orqanlarla xaricə atılsın. O qida maddələri, vücudda həzm edildiyində, bundan sadəcə gözəl qoxu meydana gələr."

• imam Qurtubi belə deyir:

"Belə bir şey xatirə gələ bilər:

Bütün Cənnət xalqı təmiz, gözəl qoxulu və gənc olacaqlardır. Artıq onların öz saçlarını daramağa, buxur kimi gözəl qoxularla ətirlənməyə nə ehtiyacları vardır?

Buna belə cavab veririk:

"Cənnət xalqına ehsan edilən yeməklər, içkilər, paltarlar və gözəl qoxular kimi nemətlər, hiss etdikləri aclığı, susuzluğu ortadan qaldırmaq, çılpaqlığı örtmək və ya hiss edilən pis bir qoxunu dəf etmək üçün deyildir.

Bu nemətlər, sırf, cənnət xalqını davamlı zövq, səfa və səadət içində yaşatmaq üçündür. 

• Nəvəvi də belə demişdir:

"Əhl-i Sünnət və'l-Camaat məzhəbinə görə, cənnət xalqının nemətləndirilmələri, dünya xalqının nemətləndirilmələri növündəndir. Bu fərqlə ki, cənnət xalqının nemətlərinin ləzzət və zövqü, çox üstündür. 

Quran və hədislər, cənnət xalqının nemətlərinin hər zaman və sonsuzadək olduğuna dəlalət edər.

In order to make a comment, please login or register