"Cənnət nəfsə xoş gəlməyən şeylərlə, Cəhənnəm də nəfsin xoşlandığı şeylərlə əhatə edilmişdir" tərcüməsindəki hədisdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) nə izah etməkdədir?

Cənabı Haqq imtahan sirri olaraq hər bir günaha nəfs üçün bir ləzzət qoyduğu kimi, itaət və ibadətdə də, nəfsə xoş gəlməyən çətinliklər qoymuşdur. Ancaq başlanğıcdakı bu kiçik çətinlik və məşəqqətlərin ardından ruh və ürəyi dincliyə qovuşduracaq rahatlıq vardır.

 

Nəfs, yaradılışı zərurəti günahlara qaçarkən, çətinliklərə səbr etməyi tələb edən ibadətlərdən daim qaçar. Günahlar, qadağan edər, başlanğıcdakı ləzzətlərinə qarşılıq, sonradan maddi və mənəvi izdirab gətirərkən; iman, itaət və ibadətdə başlanğıcda çəkilən kiçik çətinliklərə qarşılıq, rahatlıq və dincliyə vəsilə olar. Bundan ötəridir ki, günahlarda olan ləzzətlər "zəhərli bal" olaraq ifadə edilmişdir. (2)

 

Bəhsini etdiyiniz hədisi şərifdə bu xüsusa işarə edilər:

 

Hədis alimlərindən İmamı Nevevi, bu əhatə edilməyi bir pərdəyə bənzətməkdədir. Yəni, Cənnətə, onu əhatə edən şeylər; ibadət, itaət, məşəqqət, səy, iş v. s. kimi nəfsin xoşlanmadığı şeylərdən meydana gəlmiş olan bir pərdəni keçərək varıla bilər. Eyni şəkildə Cəhənnəm də, nəfsin xoşlandığı günahların ləzzətləriylə, üsyan ilə, içki və qumar kimi günahlarla pərdələnilmişdir. Onların işlənərək cırılmasıyla da Cəhənnəmə çatılar. (3)

 

"Dünya möminin zindanı, kafirin isə Cənnətidir"(4) tərcüməsindəki hədisi şərif bu həqiqətin bir başqa ifadəsidir. Bura da şübhəsiz ki, mümün üçün dünyanın zindan olması, Cənnətdəki əbədi səadətinə görə, kafir üçün də dünyanın cənnət olması, Cəhənnəmdəki əbədi əzabına görədir. (5) Yoxsa, mömin bu dünyada, ağıl və ürək cəhətiylə, kafirdən çox daha ləzzət almaqdadır. Çünki, inancsız kəslərin ağlını tez-tez məcbur edən, əbədi yox meydana gəl düşüncəsi onların dünya nemətlərindən aldığı ləzzəti heçə endirər. (6)

 

Məsnəvi Nuriyyədə belə buyurular:

 

"Dünyanın ləzzətləri, zövqləri və zinətləri Xaliqimizi və Mövlamızı bilmədiyimiz təqdirdə Cənnət olsa belə Cəhənnəmdir. "(7)

 

"Səni intizar etməkdə və sənin də sürətlə ona doğru getməkdə olduğun qəbir, dünyanın zinətli, ləzzətli şeylərini hədiyyə olaraq qəbul etməz. Çünki dünya əhli tərəfindən gözəl hesab edilən şey, orada çirkindir. "(8)

 

Onun üçün, nəfsimizə xoş gələn, lakin ruh və ürəyimizin xoşlanmadığı fani gözəlliklərin, arxasında olmamalıyıq ki, Rəbbimizin razılığına və Cənnətinə nail və Cəhənnəmindən əmin olaq.

 

Qaynaqlar:

 

1. Sualda keçən hədisi şərif Tirmizi, Cənnət, 31- də keçməkdədir.

2. Meyvə Risaləsi, s. 25; Məsnəvi Nuriyyə, s. 118.

3. A. k. ə.

4. Müslim, Cənnət, 1.

5. Tirmizi Zuhd, 56.

6. Lemalar.s. 201.

7.Mesnevi Nuriyyə s, 98

8. A. k. ə.  s, 118

Read 3.817 times
In order to make a comment, please login or register