Cənnətdə bir çay olan Kövsər.

4334-İbn Ömər (radiyallahu anh)'dan rəvayət edildiyinə görə, Allah rəsulu (sallallahu aleyhi və səlləm) belə buyurmuşdur:

"Kövsər, cənnətdə bir çaydır. Çayın hər iki kənarı qızıldandır. Yaqut və böyük incilər üzərində axır. Torpağı müşkdən daha gözəl qoxuludur. Suyu baldan dadlı və qardan daha ağdır."

-----------------

4335- Əbu Hureyrə (radiyallahu anh)'dan rəvayət edildiyinə görə, Allah rəsulu (sallallahu aleyhi və səlləm) belə buyurmuşdur:

"Şübhəsiz cənnətdə elə bir ağac vardır ki, süvari (və ya səyyah) bir kimsə, onun kölgəsində 100 il yeriyər, onu(n budaqlarının əhatə etdiyi sahəni) bitirə bilməz."

(Əbu Hureyrə demişdir ki): Əgər istəyirsinizsə:

"وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ"

"(cənnət əhli) Çəkilməyən (daimi) kölgəliklərdə (dir)" (Vaqiə/30) ayəsini oxuyun."

---------------------

İzahı:

4334 no-lu İbn Ömər (radiyallahu anh) hədisini:

• Tirmizi;
• Əhməd;
• ibn əbi Xatim; və
• ibn Cərir

də rəvayət etmişlərdir.

Tirmizi bu hədisi, Kövsər surəsinin təfsiri bölməsində rəvayət etmişdir.

Bilindiyi kimi, bu surədə Allah rəsulu (sallallahu aleyhi və səlləm)'ə Kövsər ehsan edildiyini bildirir. 

Bəzi alimlər belə demişlərdir:

"Bu surədə zikr edilən Kövsərdən məqsəd, cənnətdəki çaydır."

-----------------

4335 nömrəli Əbu Hureyrə (radiyallahu anh) hədisini:

• Buxari;
• Muslim; və
• Tirmizi 

də rəvayət etmişlərdir. 

Əbu Hureyrə (radiyallahu anh)'ın bu hədisi dəstəkləyən mahiyyətdəki Vaqiə surəsinin 30-cu ayətini oxumaqla bağlı sözü, Buxari'nin bir rəvayətində mövcuddur.

Bu ağacın Tuba ağacı olduğu söylənmişdir. Əbu'l-Fərəc ibnu'l-Cevzi bu qövlü nəql etmiş və Hafiz də onun görüşünü dəstəkləmişdir.

Ağacın kölgəsi, ağacın budaqlarının əhatə etdiyi sahə mənasında açıqlanmışdır. 

İmam Qurtubi də belə deyir:

"Belə izah gətirməyin səbəbi budur:

Kölgə, xalqın nəzərində, günəşin hərarətindən və əziyyətindən qoruyan bir şeydir. Halbuki cənnətdə nə günəş var, nə də əziyyət." 

İmam əbu'l-Həsən əs-Sindi (əl-Hənəfi) isə, belə izah gətirmişdir:

"Cənnətdəki aydınlıq, cənnətə tavan sayılan Ərş'dən gəldiyi təqdirdə, bu hədisdəki kölgə ifadəsi, açıq mənasında tutular. Çünki bu təqdirdə qatı cisimlər üçün kölgə halı ola bilər.

Əgər cənnətdəki aydınlıq, hər hansı bir tərəfdən gəlmə olmayıb, cənnətin özü şəxsən aydınlıqdırsa, o təqdirdə kölgədən məqsəd budur:

Yəni fərz edək ki, kölgə olsa, bu qədər sahəni əhatə edər." deməkdir.

In order to make a comment, please login or register