"Cənnətdə bir qamçının (azacıq) yeri (belə), dünyadan və dünyadakı hər şeydən xeyirlidir."

4329- Əbu Səid əl-Xudri (radiyallahu anh)'dan rəvayət edildiyinə görə, Allah rəsulu (sallallahu aleyhi və səlləm) belə buyurmuşdur:

"Şübhəsiz cənnətdəki bir qarış(lıq yer), yer (kürəsin)'dən və üzərindəki şeylərdən (yəni dünya və içindəki bütün nemətlərdən) xeyirlidir."

------------------

4330- Səhl b. Sə'd (radiyallahu anh)'da rəvayət edildiyinə görə, Allah rəsulu (sallallahu aleyhi və səlləm) belə buyurmuşdur:

"Cənnətdə bir qamçının (azacıq) yeri (belə), dünyadan və dünyadakı hər şeydən xeyirlidir."

İbn Macə, Sünən tərcümə və şərhi, Kitabü'z-Zühd (Zühd kitabı): "Cənnətin sifəti babı"

---------------------

İzahı:

4330 no-lu Səhl b. Sə'd (radiyallahu anh) hədisini:

• Buxari, "Bədiu'l-Xəlq" kitabının 7-ci və "Riqaq" kitabının 1-ci bablarında rəvayət etmişdir.

• "Camiu's-Sağir"də bəyan edildiyinə görə, Tirmizi də bunu rəvayət etmişdir.

------------------

Bu 2 hədis, cənnətdəki bir qarışlıq və ya bir qamçılıq yer kimi ən az bir sahənin belə, bütün dünya və üstündəki şeylərdən xeyirli olduğuna dəlalət edər.

Cənnətdə bir qarış kimi az bir yerin dünyadan və dünyadakı şeylərdən xeyirli və üstün olduğunu ifadə edən bu və bənzəri hədislər, bu şəkildə açıqlana bilər:

İbn Həcər Asqalani, Buxari'nin şərhində "Cihad" kitabının 5-ci babında rəvayət olunan Ənəs b. Malik (radiyallahu anh)'ın bənzər hədisini izah edərkən, ibn Dəqiqu'l-İd (rahmətullahi aleyh)'in belə dediyini nəql edir:

"Dünya və ondakı nemətlər, bilinib görülən nemətlərdir. İnsanların gözündə çox dəyərli şeylərdir. Cənnət və ordakı nemətlər isə, görülməyən və duyğu orqanları ilə hiss edilməyən nemətlərdir. 

Cənnət və nemətlərinin dəyərinin insanlarca gərəyi kimi təqdir edilə bilməsi üçün, cənnətin bir qarışlıq və ya bir qamçının tutduğu az bir yeri, dünya və ondakı nemətlərlə müqayisə edilmiş və daha üstün olduğu bildirilmişdir.

Əgər bu məqsəd güdülməmiş olsaydı, bunu bildirməyə ehtiyac olmazdı. Çünki dünyada olan bütün nemətlərin cənnətin bir zərrəsinə belə bərabər olmadığı məlumdur."

In order to make a comment, please login or register