Cənnətin Firdovs mərtəbəsi.

Muaz b. Cəbəl (radiyallahu anh)'dan rəvayət edildiyinə görə, Allah rəsulu (sallallahu aleyhi və səlləm) belə buyurmuşdur:

"Şübhəsiz, cənnət 100 dərəcədir. Onlardan hər bir dərəcə(nin yüksəkliyi) göy ilə yer arasındakı məsafə kimidir. 

Şübhəsiz, o dərəcələrin ən ucası Firdovs'dur. Ən fəzilətlisi də Firdovs'dur. 

Ərş, şübhəsiz Firdovs'un üstündədir. 

Cənnətin bulaqları da, Firdovs'dan çıxıb axar. 

Bu etibarla, siz, Allahdan (cənnət) diləmək istədiyiniz zaman, Ondan Firdovs'u istəyin."

(İbn Macə, Sünən tərcümə və şərhi, Kitabü'z-Zühd (Zühd kitabı): "Cənnətin sifəti babı", hədis no: 4331)

--------------------

İzahı:

Bu hədisi, Tirmizi də, "Əbvabu sifəti'l-cənnə" bölməsində rəvayət etmişdir.

Əli əl-Qari (rahmətullahi aleyh)'in dediyi kimi, dərəcələrdən məqsəd, uca mərtəbələr və məqamlardır. Hədisdə hər dərəcənin göy ilə yer arası qədər olduğu bildirilir. 

• İmam əbu'l-Həsən əs-Sindi (əl-Hənəfi) belə deyir:

"Ən açıq olan məna, hər dərəcənin yüksəkliyinin bu qədər olmasıdır. 

Uzaq bir ehtimala görə, məqsəd, hər dərəcənin genişliyinin bu qədər olmasıdır."

• "Tuhfə" müəllifinin bəyanına görə, əl-Qari:

"Cənnət, yüz dərəcədir." ifadəsindən məqsəd, (100 ilə) məhdudlaşdırma deyil, çoxluq (yəni çoxluqdan kinayə) ola bilər.

Çünki imam Beyhaqi'nin Aişə (radiyallahu anha)'dan rəvayət etdiyi bir hədisdə belə buyurulmuşdur:

"Cənnətin dərəcələrinin sayı, Quran ayətlərinin sayı qədərdir. Kim cənnətə girib, Quran əhlindən olarsa, onun fövqündə dərəcə yoxdur."

Bu məna da qəsd edilmiş ola bilər:

Cənnətə girən hər kəs üçün, 100 dərəcə vardır. Bu təqdirdə hədis, cənnətdəki nemət növlərinin ən azını və cənnətlik olan bir kimsənin tutacağı ən az yerin miqdarını bəyan etmiş olur.

In order to make a comment, please login or register