Dəstəmaz və qüsl alarkən, niyyət şərtdirmi?

Dəyərli qardaşımız,

Hənəfi məzhəbində: dəstəmaz və qüslə başlarkən niyyət etmək və bismillah demək, sünnətdir. Bu cəhətdən, niyyət etmədən və bismillah demədən alınan dəstəmaz və qüsül keçərlidir. Beləki, dəstəmaz və qüsuldan öncə bəsmələ və niyətin unutulması sünnət savabından məhrum olunmasına səbəb olur. (Qaynaq:Mərginani, Hidayə, I, 12)

Şafii məzhəbinə görə isə: dəstəmaz və qüsulda niyət fərz, qüsla başlarkən bismillah demək isə sünnətdir. (Qaynaq:Şirbini, Muğni’l-muhtac, Daru’l-Marife, Beyrut, 1418/1997, I, 85-86: Yusuf əl-Ərdəbili, əl-Ənvâr, I, 31-39)

Read 19 times
In order to make a comment, please login or register