Din təhsilinə ehtiyac var?


İlk insan Hz. Adəmdir və yenə ilk insan peyğəmbərdir. Dinin tarixi, insanlıq tarixiylə başlayır.


 


 “ Həqiqətən, Allah dərgahında (qəbul olunan) din, İslamdır!” (1)


 


Allahın göndərdiyi bütün dinlərdə inanc sistemi eynidir. Fərqlilik bəzi ibadətlərdə və hökmlərdədir.


Peyğəmbərlər, haqq dinin təbliğçiləridir. Eyni vəzifə, indi alimlərin çiynindədir. Hər müsəlman, heç olmasa təməl İslami məlumatları öyrənmək məcburiyyətindədir. İslamda “din adamı” deyil, “alim”anlayışı vardır. Hər müsəlman, dinin adamıdır.


Din, müqəddəs dəyərlər mənzuməsidir. Hər insanın, dindən əldə edəcəyi çox şeylər vardır. Məsələn, dinin əsasını təşkil edən inanc sistemi, bizi metafizik aləmlə həmsöhbət edir. İbadətlər, Allaha qarşı vəzifələrimizi bildirir. Haram-halal, həyatımıza sabitlik qazandırır. İslami şəair (əlamətlər), ənənəmizi meydana gətirir. Şəairə hörmət, qəlblərin təqvasındandır. (2)


Dini təhsilin alınması, vicdanlara müdaxilə mənasını verməz. Adam dinin əsaslarını bildikdən sonra, dindar olub olmamaqda azaddır. Çünki,


 


Dində məcburiyyət yoxdur.” (3)


 


 Lakin, “Mən müsəlmanam,”- deyənlər üçün, bəzi dini müəyyidələrin (cəzaların) olması isə, qaçınılmazdır. Məsələn, çöldəki bir gənc, “Niyə məktəbin dərslərinə gəlmirsən?”-deyə hesaba çəkilə bilməz. Amma, şagird olanlar dərslərə gəlməzsə, hesab vermək məcburiyyətindədirlər.


Qaynaqlar: 
1. Əl-i İmran, 19.
2. Bax. Həcc, 32.
3. Bəqərə, 256.
4. Nursi, Sözlər, s. 669.

Read 4.349 times
In order to make a comment, please login or register