Faizdən gələn pulu kasıba versəm günah işləmiş olaram?


Pulu faizdə işlətmək caiz deyil. Bu puldan gələcək olan faiz miqdarı ilə edilən xeyirlərdən savab gözlənilməz. Ancaq siz xərcləmək yerinə başqasına verməklə haram yeməyi tərk etmiş olarsınız. Yenə də pulunuzun faiz əməliyyatlarında iştirakına görə məsul olarsınız. Ancaq haramı istifadə etmədiyiniz üçün məsuliyyətiniz azalır, savab qazanmırsınız.


Bu faiz gəlirini bir kasıba verməklə nə kasıb, nə də siz günah qazanmış olarsınız. Ancaq bu pulu kasıba verərkən mütləq: “Bu, faizdən gələn puldur,”- deməyinizə ehtiyac yoxdur. Kasıb da ehtiyac sahibi olduğu üçün bu pulu ala bilər.

Read 3.610 times
In order to make a comment, please login or register