Həzrəti Cəfərin fəziləti

Əbu Hureyrə (radiyallahu anh)'dan belə rəvayət edilir:

"Cəfər b. əbi Talib, kasıbları (çox) sevər, onların yanında oturar, onlarla danışar (söhbət edər) və onlar da onunla danışarlardı. Allah rəsulu (sallallahu aleyhi və səlləm) də ona, əbu'l-məsəkin (yəni kasıbların atası) adını vermişdi."

(İbn Macə, Sünən tərcümə və şərhi, Kitabü'z-Zühd (Zühd kitabı): "Kasıblarla bərabər oturmaq babı", hədis no: 4125)

-----------------

İzahı:

Tirmizi, bu hədisi, Cəfər b. əbi Talib (radiyallahu anh)'ın fəziləti bölməsində rəvayət etmişdir. 

Bu hədis, böyük adamların və əşrafdan (şərəflilərdən) olanların, kasıbları, miskinləri sevməsinin, alçaq könüllülük edərək onlarla maraqlanmasının bir fəzilət və tərifə layiq bir məziyyət olduğuna dəlalət edər.

Read 4 times
In order to make a comment, please login or register