Hamiləykən namaz qılmaq olarmı; qılınarsa nələrə diqqət edilməlidir?


Hamilə bir qadının namaz qılması lazımdır. Adil, yəni dinin minimum fərzlərini edən və böyük günahlardan çəkinən mütəxəssis bir həkim, namaz qılarkən ayaqda dayanmasının təhlükəli olduğunu söyləmişsə, bu vəziyyətdəki bir hamilə namazlarını oturaraq qıla bilər.


Tibbi məlumatlara və İslam hüquqçularının əksəriyyətinə görə hamilə qadın, aybaşı görməz. Bu səbəbdən hamilə qadında qanama görülsə bu heyz qanı olmayacağı üçün qadın namaz və orucla mükəlləfdir. Üzrlü (müstəhâzə) lərin hökmlərinə tabe olaraq dəstəmazlı olmaq şərtiylə namaz qıla bilər, Qur'an`a toxuna bilər, Qur`an oxuya bilər, məscidə girə bilər.


Hamilə doğum edər etməz artıq nüfesa (lohusa) olar. Qan kəsilib qüsl edincə normal hökmlərə tabe olar və dini vəzifələrini ifa edər.

Read 11.795 times
In order to make a comment, please login or register