İlham-5

 

3689- Əbu Hureyrə (radiyallahu anh)'dan rəvayət edildiyinə görə, Allah rəsulu (sallallahu aleyhi və səlləm) belə buyurmuşdur:

"Sizdən əvvəlki ümmətlər arasında, muhaddəs insanlar vardı. Əgər Mənim ümmətim arasında (belə) biri olacaqsa, şübhəsiz ki, o, Ömərdir."

(Not: Bu hədisi, Buxari, 60-cı kitab: "Nəbilərə dair hədislər kitabı"nda, 54-cü babda, hədis no: 3469 no-lu hədis olaraq da rəvayət etmişdir.)

-------------------------------

Əbu Hureyrə (radiyallahu anh)'da rəvayət edildiyinə görə, Nəbi (sallallahu aleyhi və səlləm) belə buyurmuşdur:

"And olsun ki, sizdən əvvəlkilər arasında -yəni İsrail oğulları arasında- nəbi olmadıqları halda, özlərilə danışılan adamlar vardı. Əgər Mənim ümmətim arasında onlardan biri varsa, o da, Ömərdir."

İbn Abbas (Həcc surəsi 52-ci ayətdə keçən: "və lə nəbiyyin" buyuruğunu):

"...bir peyğəmbər və bir muhaddəs..." deyərək ("bir muhaddəs" ləfzini əlavə edərək) oxumuşdur.

---------------------------------

İzahı:

"Muhaddəsun" ləfzi, "muhaddəs" kəliməsinin cəm halıdır. Bunun açıqlaması xüsusunda, fərqli görüşlər vardır.

• "Özünə ilham olunan kimsə" deyə açıqlanmışdır. Əksəriyyətin görüşü də, budur.

• "Xüsusi bir məqsəd olmamaqla birlikdə, dilindən doğru şeylər tökülən kimsədir." deyə də, açıqlanmışdır.

"Şübhəsiz Allah, haqqı, Ömərin dili və qəlbi üzərinə qoymuşdur."

hədisi də, bunu dəstəkləməkdədir. Bu hədisi, Tirmizi, ibn Ömər təriqi ilə rəvayət etmişdir.

(İbn Həcər Asqalani, "Fəthu'l-Bari", 62-ci kitab: "Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm)'in səhabələrinin fəzilətləri kitabı", 6-cı bab: "Ömər b. əl-Xattab, əbu Hafs əl-Quraşi əl-Adəvi (radiyallahu anh)'ın tərifə layiq xüsusiyyətləri babı")

Read 4 times
In order to make a comment, please login or register