İlham-5

6154- Aişə (radiyallahu anha)'dan rəvayət edildiyinə görə, Nəbi (sallallahu aleyhi və səlləm) belə buyurmuşdur:

"Sizdən əvvəlki ümmətlər arasında, muhaddəs kimsələr vardı. Əgər Mənim ümmətim arasında (belə) biri varsa, şübhəsiz ki, o, Ömərdir."

----------------------------------

Şərhi:

Elm adamları, "muhaddəsun" ilə nə qəsd edildiyi xüsusunda, ixtilaf etmişlərdir.

• ibn Vehb: "İlham edilənlər" deyə açıqladığı kimi;

• "İsabət edənlər" deyə də açıqlanmışdır. Bir xüsusda, bir zənn üzərə olduqları vaxt, sanki onlara bir şey ilham edilmiş və onlar da o zənn üzərə olmuşlardır.

• Onlarla, mələklərin danışdığı da söylənmişdir. Bir rəvayətdə də, "mutəkəlləmun": "özlərilə danışılanlar" deyə qeyd edilmişdir. Buxari də:

"Doğruluq, onların dilindən tökülər." deyə açıqlamışdır.

Hədisdə, övliyanın kəramətlərinin sabit olduğu dilə gətirilməkdədir.

(Nəvəvi, "əl-Minhac fi şərh-i Sahihi'l-Muslim b. Haccac", 44-cü kitab: "Səhabələr (radiyallahu taala anhum)'un fəzilətləri kitabı", 2-ci bab: "Ömər (radiyallahu anh)'ın fəzilətlərindən bəzilərinə dair bab")

Read 10 times
In order to make a comment, please login or register