İmanın Mahiyyəti Nədir?

İmân, mahiyyət etibarilə, Allah`ın insanlara ən böyük lütf və ehsanıdır. Allah onu dilədiyi quluna nəsib edər. Amma bu nəsiblənməkdə, qulun heç bir rolunun olmadığı da söylənilə bilməz.

Əksinə, insan əvvəla öz seçim və iradəsini istiadə edərək, îman və hidâyətə istəkli olacaqdır. Bu tələb və istək üzərinə Cənâb-ı Haqq da ona îman və hidâyət nəsib edəcəkdir. Bu səbəblə İslâm böyükləri îmanı, "Cənab-ı Haqq'ın, istədiyi qulunun qəlbinə, o qulun cüzî iradə və ixtiyarını sərf etməsindən sonra qoymuş olduğu bir nûrdur" deyə təsvir etmişlərdir.

Read 2.504 times
In order to make a comment, please login or register