İslama görə uşaq tərbiyəsi nə vaxt başlayır?


İslam, uşağın atası üzərindəki bu üç böyük haqqını diqqətə alır:


-Təmiz və əxlaqlı bir ananın seçimi


-Gözəl bir ad


-Dini tərbiyə


İslam, hələ dünyaya gəlmənin çox uzağında olan bir uşağın, atası üzərindəki birinci haqqını, "ona təmiz və əxlaqlı bir ana seçməsi" olaraq təsbit etməklə, uşaq tərbiyəsini pedaqoqların və sosioloqların xəyallarının da çata bilməyəcəyi bir nöqtədən başlatmış olur. Bir kişi, gələcək yoldaşını seçərkən bu birinci vəzifədə həssaslıq göstərdiyi təqdirdə, üçüncü vəzifəsi böyük ölçüdə asanlaşacaq.

Read 4.294 times
In order to make a comment, please login or register