İslamda Peyğəmbərə Qurandan Əlavə Verilmiş Möcüzələr Vardırmı?

Əziz müsəlmanlar! Oxuyacağınız bu əsər: “Hz. Peyğəmbərə Quran-i Kərimdən başqa möcüzə verilməmişdir”, - deyən insanlara cavab mahiyyətində hazırlanmışdır. Onlar Quran-i Kərimdə Peyğəmbərimizin heç bir möcüzəsindən söz açılmadığını, tək möcüzənin Quran olduğunu deyirlər. Bu sözlərinin nə qədər yanlış olduğunu və bunu deyən insanların Quranı anlamaqdan nə qədər uzaq olduqlarını yazılarımızı səbirlə oxuduğunuz təqdirdə anlayacaqsınız.


Onların bu iddialarının yanlış olduğunu göstərmək üçün Peyğəmbərimizin Quran-i Kərimdə bəhs edilmiş sadəcə bir dənə möcüzəsini göstərmək kifayət edərdi. Çünki onlar deyirlər ki, Quranda Peyğəmbərimizin bircə dənə də olsa əlavə möcüzəsindən söz açılmır. Lakin biz bu yazı silsiləsində Quranda Peyğəmbərimizə verilən əlavə möcüzələrdən söz açıldığını onlarla ayə içindən seçdiyimiz dörd dəlil ilə isbat edəcəyik. Hər dəlilimiz ilə birlikdə qarşı tərəfin sözlərimizə tuta biləcəyi iradların cavablarını da paylaşacağıq. Daha sonra isə onların möcüzənin olmadığına gətirdikləri dəlillərə cavab verəcəyik. Sonda aramızda yaranan bu fikir ayrılığından qurtulmaq üçün nə etməli olduğumuzu açıqlayacağıq.

Peyğəmbərimizin Qurandan əlavə möcüzə göstərdiyinə birinci dəlil...

 

Ənfal surəsinin 17-ci ayəsində Rəbbimiz belə buyurmuşdur: “Onları siz öldürmədiniz, Allah öldürdü. Atdığın zaman da sən atmadın, Allah atdı!” 

İmam Süddi, İkrimə, İbnu Abbas, Urvə ibnu Zübeyir, İmam Mücahid, İmam Katadə başda olmaqla bütün müfəssirlər ayədəki: “Atdığın zaman da sən atmadın, Allah atdı!” – cümləsinin Peyğəmbərimizin Bədr günü müşriklərin üzlərinə torpaq atması haqqında nazil olduğu xüsusunda həmfikirdirlər. Belə ki, Ənfal surəsində Bədr döyüşündən çox açıq şəkildə danışılmaqdadır. Bu ayə də həmin hissədə yer almışdır.

Bədr döyüşü zamanı müsəlmanların sayı müşriklərə nisbətən çox az, silahlanmaları isə zəyif idi. Müşriklərin sayı müsəlmanlardan üç dəfə çox idi və hər birinin döyüş zirehi, lazımi silahları vardı. Döyüşün bir anında müsəlmanlar məğlub olma təhlükəsi ilə qarşılaşdığı zaman Peyğəmbərimiz əllərini açıb: “Ey Rəbbimiz! Əgər indi bu qrupu həlak eləsən, bir daha yer üzündə sənə ibadət edəsi heç kim qalmayacaqdır”, - şəklində dua etdi. Bunun ardınca Cəbrayıl (əs) gəldi və: “Bir ovuc torpaq al və bunu onların üzlərinə at”, - dedi. Bundan sonra Peyğəmbərimiz (əsm) bir ovuc torpağı: “Üzləri qurusun!” – deyib müşriklərin olduğu istiqamətdə atdı. Elə möcüzə də burada baş verdi; Peyğəmbərimizin atdığı torpaqdan yayına bilən kafir olmadı, hər bir müşrikin üzünə əskilmədən bir ovuc torpaq dəydi, qulaq, ağız, göz və burunlarına toz-torpaq doldu. Onlar öz haylarında ikən də səhabələr hücuma keçdilər, bir qismini öldürdülər, bir qismini də əsir aldılar. Döyüş bitdikdən sonra da Allah Ənfal surəsinin 17-ci ayəsi ilə müsəlmanlara verdiyi bu neməti xatırlatdı. 

Bütün bu izahlardan sonra, Peyğəmbərimizə Qurandan başqa möcüzənin verilmədiyini deyənlərə bəzi suallarımız var:

  1. Siz Ənfal surəsinin 17-ci ayəsini heç oxumamısınızmı və heç nazil olma səbəbinə baxmamısınızmı?

  2. Bütün müfəssirlər bu ayədəki: “Atdığın zaman sən atmadın, Allah atdı!” – cümləsinin Bədr günü dediyimiz hadisə ilə əlaqədar olaraq nazil olduğunu bildirdikləri halda, siz necə deyirsiniz ki, Peyğəmbərimizə Qurandan başqa möcüzənin verilməyib?!

  3. Yoxsa, sizə görə Peyğəmbərimizin atdığı bir ovuc torpağı Allahın havada çoxaltması ilə hər müşrikin üzünə əskilmədən dəyməsi bir möcüzə deyildirmi? Yəni belə hadisələr dəfələrlə baş verib? Onda siz də bir ovuc torpaq alın və izdihamlı bir yerə doğru atın: baxın görək bir ovuc torpaq minlərlə insanın hamısının gözlərinə girə biləcək?

  4. Yoxsa, siz bu ayənin nazil olması haqqında başqa səbəb uydurmusunuz? Əgər sırf möcüzəni inkar etmək üçün bəziləri Bədr döyüşündə şəxsən iştirak etmiş olan səhabə-müfəssirlərə və bu qədər alimə yalançı deyib, öz ağlınıza görə başqa səbəb-i nüzul uydurursunuzsa, Qurana iftira atacaq səviyyəyə enmiş kimsələrə biz nə deyək?

  5. Yoxsa, siz Allahı qüdrət və hikməti az olan bir ilah kimi tanıyırsınız? Əgər bu torpağın atılmasında fövqəladə bir hadisə - möcüzə baş verməyibsə, bu əhvalat niyə ayəyə mövzu olub və niyə Allah bir ovuc torpağı atan şəxsin Özü olduğunu bildirib? Allah adi bir şey üçün Quranda ayə ayıracaq dərəcədə qüdrətsiz və hikmətsizdirmi?

  6. Ya da siz bu möcüzəni ağlınıza sığışdıra bilmirsiniz? Onda diqqətlə oxuyun! Peyğəmbərimiz bir ovuc torpağı atarkən: “Üzləri qurusun!” – demişdir. Sizə bir sual: müşriklərin hər biri bu qarğışı bütöv olaraq eşidib, yoxsa biri “ü” hərfini eşidib, o biri “z” hərfini, digəri “l” hərfini və s. Əlbəttə, hər biri: “Üzləri qurusun!” – qarğışını bütöv olaraq eşidib. Bəs: “Üzləri qurusun!” – cümləsini hər müşrikin qulağına bütöv şəkildə çatdırmağa qadir olan Allah bir ovuc torpağı kafirlərin üzlərinə tam, hərəsinin üzünə bir ovuc olacaq şəkildə çatdırmaqdan acizdirmi?

  7. Olmaya, siz Peyğəmbərin bunu edə bilməyəcəyini düşünürsünüz? Onsuz da möcüzələr Peyğəmbərlərin əməlləri deyildir ki, möcüzələr Allahın gördüyü işlərdir. Sadəcə olaraq bu işləri insanlara Peyğəmbərlər vasitəsilə çatdırıb onların Allah elçisi olduğunu inkar edənlərə sübut edir.

 

Read 2.332 times
In order to make a comment, please login or register