Kərbəla şəhidləri haqqında məlumat verərsinizmi?

KƏRBƏLADA ŞƏHİD OLAN  ALLAH RƏSULUNUN (sallallahu aleyhi və səlləm ) QOHUMLARI:

1. Hüseyn ibni Əli (radiyallahu anh) – Allah Rəsulunun (sallallahu aleyhi və səlləm ) mübarək nəvəsi, həmçinin  IV xəlifə Həzrət Əlinin böyük oğlu,

2. Əli-Əkbər ibni Hüseyn – Həzrət Hüseynin (radiyallahu anh) böyük oğlu.

3. Əli-Əsğər ibni Hüseyn – Həzrət Hüseynin (radiyallahu anh) kiçik oğlu.

4. ƏBU BƏKR İBNİ HƏSƏN – Həzrət Həsənin ( radiyallahu anh) oğlu.

5. OSMAN İBNİ ƏLİ – Həzrət Hüseynin (radiyallahu anh) qardaşı.

6. ƏBU BƏKR İBNİ ƏLİ – Həzrət Hüseynin (radiyallahu anh) qardaşı.

7. Qasim ibni Həsən – Həzrət Həsənin ( radiyallahu anh) oğlu.

8. Abdullah ibni Həsən – Həzrət Həsənin (radiyallahu anh) oğlu.

9. Abbas ibni Əli –  Əbəlfəzl kimi tanınır, Həzrət Hüseynin (radiyallahu anh) qardaşı.

10. Qasim ibni Abbas – Həzrət Əbəlfəzlin oğlu.

11. Fəzl ibni Abbas – Həzrət Əbəlfəzlin oğlu.

12. Abdullah ibni Əli – Həzrət Hüseynin (radiyallahu anh) qardaşı.

13. Cəfər ibni Əli – Həzrət Hüseynin (radiyallahu anh) qardaşı.

14. Abdullah ibni Əli – Həzrət Hüseynin (radiyallahu anh) qardaşı.

15. Əbdürrəhman ibni Əli - Həzrət Hüseynin (radiyallahu anh) qardaşı.

16. Məhəmməd ibni Əli - Həzrət Hüseynin (radiyallahu anh) qardaşı.

17. Övn ibni Abdullah – Həzrət Zeynəbin ( Həzrət Hüseynin bacısı ) (rahiməhullah) oğlu.

18.  Məhəmməd ibni Abdullah - xanım Zeynəbin ( Həzrət Hüseynin bacısı )  (rahiməhullah) oğlu və s.

Sağ qalanlar isə ÖMƏR BİN ƏLİ  ( Həzrət Əlinin oğlu) və Əli ibn Hüseyn ( Həzrət Hüseynin oğlu )

 

Read 94 times
In order to make a comment, please login or register