Kar, kor, lal insanlar, ibadətlə mükəlləfdirlərmi?

Eşitmə əngəlli şəxslər və dilsizlər, ibadətlərlə mükəlləf olma baxımından diğər Müslümanlar kimidirlər. Dolayısıyla namaz qılmaqla, oruç tutmaqla və digər ibadətlərlə yükümlüdürlər. Namazın fərzlərindən olan iftitah təkbiri və qiraatin normalda tələffüz edilməsi gərəkir. Ancaq eşitmə əngəlli və dilsizlərin, təkbir və qiraati qəlblərindən keçirmələri yeterlidir, dillərini hərəkət etdirmələri gərəkməz. Çünkü kişi, ancaq gücünün yetdiyini etməylə mükəlləfdir.

Qaynaq: əl-Fətava'l-Hindiyyə, I, 69; İbn-i Abidin, Rəddü’l-muxtar, II, 181

Read 95 times
In order to make a comment, please login or register