"Kim bir qövmə bənzəməyə çalışarsa, o da onlardandır."

"Kim bir qövmə bənzəməyə çalışarsa, o da onlardandır."

(Əbu Davud, hədis no: 4031; Əhməd b. Hənbəl, Müsnəd, ll, 50, 92)

---------------------

İzahı:

Bu hədis, 2 mövzuya işarət edir:

1. Küfr, fisq, üsyan əhli kimi pis kimsələrə bənzəmənin qadağan edilməsi.

Allah, pislikləri mövzusunda, hər hansı bir şəkildə onlara bənzəməyi qınamış və belə buyurmuşdur:

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓا۟ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَ‌ٰلًا وَأَوْلَـٰدًا فَٱسْتَمْتَعُوا۟ بِخَلَـٰقِهِمْ فَٱسْتَمْتَعْتُم بِخَلَـٰقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَـٰقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِى خَاضُوٓا۟ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ

"Onlar da sizdən əvvəl yaşamış münafiqlər kimidirlər. Onlar sizdən qüvvədə daha üstün, mal-dövlət və övlad baxımından daha çox idilər. Onlar öz paylarından zövq aldılar. Sizdən əvvəlkilər öz paylarından zövq aldıqları kimi, siz də öz payınızdan zövq aldınız. Onlar batil fikirlərə daldıqları kimi, siz də daldınız. Onların əməlləri dünyada da, axirətdə də heçə getmişdir. Məhz onlar ziyana uğrayanlardır." (Tövbə/69)

Allah rəsulu (sallallahu aleyhi və səlləm), müşriklərə və Kitab əhlinə (yəhudi və xristiyanlara) bənzəməyi qadağan etmişdir. Günəş doğarkən və batarkən namaz qılmağı da qadağan etmişdir. Buna səbəb olaraq da:

"O sırada, kafirlər günəşə səcdə edərlər." sözü ilə işarət etmişdir.

Dolayısı ilə, o vaxtda səcdə, açıq bir şəkildə onlara bənzəməyə çevrilməktədir.

Allah rəsulu (sallallahu aleyhi və səlləm):

"Şübhəsiz, yəhudilər və xristiyanlar, saçlarını boyamazlar. Siz onlara müxalifət edin." buyurmuşdur. (Buxari, Libas/67)

Digər bir rəvayət belədir:

"Saç və saqqalı(n rəngini) dəyişdirin, yəhudilərə bənzəməyin!" (Nəsai, hədis no: 5074)

Başqa bir rəvayət belədir:

"Saqqaları salın, məcusilərə müxalifət edin!" (Muslim, Təharət: 55)

Yenə Ondan belə buyurulmuşdur:

"Bizdən başqasına bənzəyən, bizdən deyildir. Yəhudi və xristiyanlara bənzəməyin." 

Bu hədisi, Tirmizi (İstizan/7) rəvayət etmişdir.

Allah rəsulu (sallallahu aleyhi və səlləm), bayramları mövzusunda da, onlara bənzəməyi qadağan etmişdir. 

Abdullah b. Ömər (radiyallahu anh) belə deyir:

"Kim müşriklərin torpaqlarında qalar, onların Novruz və Mihrican bayramlarına qatılar və ölüncəyə qədər onlara bənzərsə, qiyamət günü onlarla birlikdə dirildilər."

Müşriklərə, qəzaba uğrayanlara və azmışlara bənzəmək, qadağandır. Ancaq bu ümmət, sözü doğru və doğrulanmış olan Allah rəsulu (sallallahu aleyhi və səlləm)'in bildirdiyi kimi bu hala mütləq düşəcəkdir:

"Özünüzdən əvvəlki millətlərin yoluna qarış-qarış, qulac-qulac tabe olacaqsınız. Hətta onlar, (dar) bir kərtənkələ dəliyinə girsələr, siz də mütləq o dəliyə girəcəksiniz."

Səhabələr:

"Ey Allahın rəsulu, (bu qəsd etdiyin millətlər) Yəhudilər və xristiyanlardır mı?" 

diyə soruşdular. Allah rəsulu da:

"Başqa kim olacaq?!" buyurdu. (İbn Macə, Fitən/17)

İbn Uyeynə belə deyir:

"Belə deyilirdi:

'Alimlərimizdən sapanların, yəhudilərlə; abidlərimizdən sapanların da, xristiyanlarla bir bənzərliyi vardır."

Allah, yəhudi alimlərini:

1. Haram yediklərindən;
2. Malları batil yollarla istifadə etdiklərindən;
3. İnsanları Allah yolundan        uzaqlaşdırdıqlarından;
4. Haqsız yerə peyğəmbərləri və insanlar arasında ədaləti əmr edənləri öldürdüklərindən;
5. Həqiqətə qarşı kibirlərindən;
6. Qazanclarının/liderliklərinin bitəcəyindən qorxaraq, bilərək həqiqəti tərk etdiklərindən;
7. Həsədləri, qəlb qatılıqları;
8. Həqiqəti gizləməkləri; və
9. Haqqı batil ilə qarışdırmaqlarından 

dolayı qınamışdır.

Bütün bu özəlliklər, bidət əhli və onlara bənzəyənlərin pis alimlərində görülür. Bunun üçün Rafizilər,  yetmişə yaxın mövzuda yəhudilərə bənzədilmişlərdir.

Xristiyanlara gəlincə isə, Allah onları:

1. Cahillikləri və sapıqlıqlarından;
2. Haqsız yerə dində ifrata vardıqlarından;
3. Bir insanı haqq etmədiyi dərəcəyə yüksəltmələrindən, hatta onun ilah olduğunu iddia etmələrindən;
4. Halal və haram mövzusunda öndə   gələnlərinə tabe olmalarından dolayı

 qınamışdır.

(Əbu Musab Talat b. Fuad əl-Hulvani'nin, ibn Rəcəb'ə aid hədis şərhləri və risalələrindən meydana gələn: "Məcmuu Rasailu'l-Hafiz ibn Rəcəb əl-Hənbəli" əsərindən nəqil: "Yeddinci hədis: Cihad")

Read 25 times
In order to make a comment, please login or register