Maral buynuzu nəcisdirmi?

Dəyərli qardaşımız,

Əgər Maral, İslam’a uyğun kəsilmişsə, onun buynuzları daxil- bütün orqanları təmiz qəbul edilmişdir. Bu dörd məzhəbin ittifaq etdiyi bir xususdur. (V. Zuhayli, əl-Fıkhu’l-İslami, 1/252)

Əgər bir maral İslami üsula uyğun boğazlanmamışsa və ya özlüyündən ölmüşsə bu təqdirdə "Hənəfi məzhəbinə görə, təmizdir. Ancaq cumhura (Şafii, Maliki və Hənbəlilərə) görə nəcisdir. (V.Zuhayli, 1/265)

Read 13 times
In order to make a comment, please login or register