Namaz qılmayan, təsəttürünə diqqət etməyən qadını boşamaq olar?


Dini vəzifələrində laqeydlik göstərən, təsəttürə riayət etməyən qadını tərk etməkdən çox, irşad və islahı üçün tutmaq daha fəzilətli bir yanaşmadır.


Halal olmasına baxmayaraq Allahın ən sevmədiyi şey, boşamaqdır. Boşamaqla nəticə çox vaxt dəyişməz, bəlkə vəziyyət daha da pisləşə bilər. Bu səbəblə boşamaq çarə olaraq görülməməli, islah və irşad üçün səbirlə səy göstərilməlidir.


Bir hədisdə qadının qabırğa sümüyündən yaradıldığına diqqət çəkilməkdədir. Bilindiyi kimi qabırğa sümüyü yaradılışda əyri şəkildə yaradılmışdır.


Öz halına tərk edilsə əyri qalar, düzəltmək istənilsə qırılar. Elə isə, nə tamamilə öz halına tərk edilməli, nə də məcbur edərək düzəltməyə çalışılmalı, bəlkə qismən farağat və fədakarlıqla orta yol tapılmalıdır.

Read 4.451 times
In order to make a comment, please login or register