Ölüncə nələrlə qarşılaşacayıq? Qəbir həyatı haqqında bir az məlumat verərsiniz?

Yuxuyla hisslərimiz bu dünya ilə əlaqələrini kəsər kəsməz, yuxu aləmində ayrı şeylər gördüyümüz, fərqli danışmalar dinlədiyimiz,.. kimi, ölümlə bədəndən ayrılan ruhumuz, qəbir aləmi dediyimiz bir yeni aləmlə tanış olar. Ölüm anında Əzrail əleyhissalamı görən insan, bu yeni aləmdə sorğu mələkləriylə qarşılaşar. Möminin gözəl əməlləri, sevimli bir yoldaş kimi onunla bu yeni həyatda birlikdə olarlar.

 

Qəbir həyatı dünya həyatıyla axirət arasında bir körpüdür. Buna görə bu həyata boğaz həyatı da deyilər. Bu aləm hər insan üçün fərqli bir şəkildə özünü göstərər. Şəhidlər bu həyatı "öldüklərini bilməz bir halda" keçirərkən, elm təhsili üzrə ölənlər bu aləmdə də elmə davam edərlər. İnancsızlar üçün isə bu aləm cəhənnəm əzabının ilk nümunələrinin daddırıldığı bir əzab ölkəsidir.

 

Ölüm, ruhun bədəndən ayrılmasıdır. Yaşadığımız aləmdən qəbir aləminə səfərdir. Ruh, Əzrail Əleyhissalam vasitəsiylə "boğaz aləmi"nə aparılar. Bu aləmdə görəcəyimiz ilk mələk Əzraildir. O, ən qiymətli cövhərimiz olan ruhumuzu könül rahatlığıyla təslim edə biləcəyimiz etibarlı bir əmanətçidir. Ölüm anında, ruh, bədən həbsindən xilas olar; lakin tamamilə çılpaq qalmaz. Çünki, "kimi bir cəsədlə" başqa bir təbirlə "lətif bir gılaf" ilə əhatə edilmişdir.

 

Dünyada qaldığı müddətcə bədənə bağlı olan ruh, ölüm səbəbiylə bir dərəcə sərbəst qalar. Bədəndəykən görmək üçün gözə, eşitmək üçün qulağa, düşünmək üçün beynə möhtackən, artıq bu alətlərin varlığına ehtiyac duymadan görər, eşidər, düşünər və bilər. Yuxuda olduğu kimi…

 

Boğaz, "keçid" deməkdir və boğaz aləmi, dünya ilə axirət arasında olan bir "gözləmə salonu"dur. Ruhlar, orada qiyaməti və dirilişi gözləyərlər. "münkər və nəkir qövmündən" olan sorğu mələkləriylə qarşılaşma, ilk məhkəmə, ilk cəza və ilk mükafat burada reallaşar.

 

Boğaz, başqa bir sözlə qəbir həyatı, hədisin ifadəsiylə, "ya cənnət bağçalarından bir bağça" və ya "cəhənnəm çuxurlarından bir çuxurdur." Ancaq, burada əzabın və ya ləzzətin həmsöhbəti, cisimdən məhrum qalan ruhdur. Qəbir həyatından sonra, "məhşər"də, yenidən yaradılan bədəninə dönər, dünyada etdikləri üçün o "böyük məhkəmə"də hesab verər. Sonrası, əbədi cənnət və ya cəhənnəmdir. Bu mənzillərdə ləzzət də əzab da, həm cisimlə həm də ruhla dadılar; dünyada olduğu kimi.

 

Qəbir həyatını yenidən diriliş izləyəcək. Ruh onsuz da ölmədiyindən diriliş bədən üçün söz mövzusudur. Diriliş ilə ruhlar yeni bədənlərinə qovuşarlar və hesaba çəkilmək üzrə məhşər meydanına çıxarlar. Orada vəqfə deyilən bir müddət qaldıqdan sonra mizan mərhələsinə keçilər. İman ilə ölən və bu mizanda savabları günahlarından ağır gələnlər, əbədi səadət mənzili olan cənnətə sövq edilərlər. Küfr üzrə ölənlər, Allahın əzab diyarı olan cəhənnəmə girərlər. Günahları savablarından daha ağır gələn möminlər də bu günahlarının təmizlənməsi üçün o dəhşətli cəhənnəm əzabını dadarlar. Daha sonra onlar da cənnətə girərlər.

Read 6.659 times
In order to make a comment, please login or register