Qiyamət qopduğunda biz dirilib bir daha ölməyəcəyik? Başqa imtahanlardan da keçəcəyik?

 

Ölmək, ölüm hadisəsinin də sonudur. Dünyaya gələn insan bir daha doğulmayacağı kimi, ölən insan da bir daha ölməyəcək. Bu dünyada ölümü görən insan, bu hadisəni bir daha görməyəcək.

 

Axirətdə imtahan yoxdur. İmtahan dünyası bu aləmdədir. Məhşərdə imtahan deyil, sorğuya çəkilmə vardır. Bu mərhələdən sonra səadət və ya əzab mənzillərinə gediləcək. O mənzillərdə də imtahan yoxdur.

Read 3.971 times
In order to make a comment, please login or register