Quranda, faiz yeyənlər şeytan vurmuş kəslərə bənzədilmişdir, bu nə deməkdir?


Əsasən “faiz” sözüylə ifadə edilən riba, çəkisi və ölçüsü müəyyən olan bir malı eyni cinsdən olan daha çox bir mal ilə, bir qarşılığı olmadan, nağd və ya kreditlə dəyişdirməkdir.


Qurani Kərimdə, faizin haram olduğu və faiz yeyənlərin qəbirlərindən şeytan vurmuş kimi qalxacaqları bildirilir:


 


“Sələm yeyənlər (qəbirlərindən) şeytan toxunub dəli eləmiş kimsənin qalxdığı kimi qalxarlar. Bu onların: “Alış-veriş də sələmçilik kimidir!”– demələrinə görədir. Halbuki, Allah alış-verişi halal, sələmçiliyi isə haram etmişdir. Hər kim özünə Rəbbindən xəbərdarlıq gəldikdən sonra (sələmçiliyə) son qoyarsa, olub-keçənlər ona bağışlanar və onun işi Allaha qalar. (Sələmçiliyə )qayıdanlar isə Od sakinləridirlər. Onlar orada əbədi qalacaqlar.” (Bəqərə, 2/275)


 


Keçmiş təfsirçilər, faiz yeyənlərin yenidən dirilib qəbirlərindən qalxarkən və ya buradan məhşərdəki hesabın sonuna qədər sərsəmləmiş, epilepsiyaya tutulmuş insanlar kimi çırpınacaqlarını, yolda doğru gedə bilməyib sağa sola yırğalanacaqlarını ifadə etmiş, ayəni belə anlamışlar. Ayə belə başa düşülsə həqiqət mənasında ifadə edilmiş olar.

Read 4.594 times
In order to make a comment, please login or register