Qurani Kərimdə "Ürəklər ancaq Allahın zikri ilə rahat olar." buyurulmaqdadır. Zikirdən dedikdə nəzərdə tutulan nədir? Ürəyi necə rahat edər ?

Gündəlik həyatımızda, bəzən, "filanın ürəyi xarabdır" yaxud, "filanca ürək əməliyyatı keçirmiş" kimi sözlər danışarıq. Bu danışmalarımızda, ürəyi, iki ayrı mənasıyla istifadə edərik. Bunlardan biri maddi, digəri isə mənəvidir. Bir başqa ifadəylə, biri zahiri, digəri batini...

 

Hər ikisinin də eyni adla yad edilməsinə dəyişik şərhlər gətirilmişdir. Bunlardan birinə görə, insan ruhunun bədənlə ilk əlaqəsi ürəkdə başlayır. Bir başqasına görə, ürəyə bu adın verilməsi məcazidır: "Maddi ürəyin bədəndəki rolu nə qədər əhəmiyyətli isə, mənəvi ürəyin də insanın ruhi həyatında elə böyük bir vəzifəsi vardır." Bəzi şəxslər də, ürəyi, ruh mənasında istifadə etmişlər.

 

Maddi ürək, bədənin hər yanına qan çatdıran və dəqiqədə ortalama beş litr qan vuran möcüzə bir cihazdır. Bu ürək bütün bir kainata möhtacdır. Kainat fabrikində qan çıxarılacaq ki ürək də o qanı bədənin hər küncünə nasosla vursun. Kainatdan insanı süzən və insan fabrikində qidaları ətə, sümüyə, qana, iliyə çevirən bir qüdrət, o ürəyi işlətməkdə və o qanı bədənin hər yerinə sövq etməkdədir.

 

Bəli, ürəyin zahiri bütün kainata möhtacdır. Və ürək bu halıyla Allahın Samed adına şahiddir. Maddi ürəyin kainata və içindəki əşyaya olan ehtiyacını, ancaq hər möhtacın ehtiyacını görən və heç bir şeyə möhtac olmayan Allah yerinə yetirir, Samed adının təcəllisiylə... Ürək bu istiqamətiylə bir ağacdan, bir çiçəkdən çox irəli deyil. Onlar da kainatın hər şeyinə möhtacdır. Onlar da bu ehtiyaclarının görülməsiylə Samed adına aid olurlar.

 

Ürəyin qərbinə gəlincə, samediyete əsl şahid o... "Qərbini ürək şahidi sameddir."

 

Bu həqiqəti: "Ürəklər ancaq Allahın zikriylə mutmain olar." ayəsi dərs verər.

 

Bədəndəki hər orqanın özünə görə bir növ təmini vardır. Göz görməklə, qulaq eşitməklə təmin olur. Dilin təmini dad ilə, mədəninki qida ilə. Ürəyin isə ən böyük ehtiyacı, iman.

 

Mən kimin məxluquyam? Bu aləm kimin mülkü? Bu dünyada kimin qonağıyam? Daha sonra hara gedəcəyəm? Məni qonaq edən şəxs, məndən nə istəyir? Ürəyin qərbi, bu kimi sualların cavablarıyla təmin olur. Onun tələbi marifetullah (Allahı tanıma) olunca, əlbəttə, samediyete ən böyük şahid o olacaq. Digər məxluqlar bu kainatın maddəsinə möhtacdır. O isə, bu aləmin sahibini tanımaya, bilməyə, Ona iman və itaət etməyə möhtacdır.

 

Bunu anlamayan və ürəklərinin qidasını laqeydlik edən insanlarda, bu laqeydliyin nağd cəzası olaraq, dərhal narahatlıq, çətinlik, təminsizlik, qorxu, kimi xəstəliklər ürəyi tutar.

 

Mədənin aclığını paltarın gözəlliyi, yaxud köynəyin keyfiyyəti aradan qaldıra bilmir; o ancaq ruzi istəyir. Ürəyin boşluğunu da heç bir rütbə, heç bir ictimai mövqe, heç bir bəşəri təvəccöh və heç bir fani hədəf doyura bilmir.

 

Ürəyin Rəbbi, onun ancaq zikrlə təmin olacağını bildirir bizə.

 

Nədir zikr?

Söz mənasıyla xatırlama. Allahı xatırladan hər hadisə, hər lövhə, hər elmi əsər bir zikr vəsiləsi. Ürək, bir fabrik, bir saray, bir mehmanxana olan bu möhtəşəm kainatın ancaq Allahın əmr və iradəsiylə var olduğunu bilməklə təmin olar.

 

Bədən ruhun xanası isə, kainat da onun şəhəridir. Ürək həm bu xananı sevər, həm də o şəhəri. İkisini də Allahın mülkü bilər. Onun kutsi sifətlərinin bütün əşyanı əhatə etdiyinə inanmaqla həm bədəndə rahat yaşar, həm kainatda. Bədəni də hüzur tərk edər, kainatı da. Çox yaxşı bilər ki, bunların ikisi də öz mülkü deyil. Diləyəcəyini Ondan diləyər. Heç bir hadisədən sarsılmaz, heç bir müsibətdən qorxmaz. Çox yaxşı bilər ki, mütləq qüdrət və iradə ancaq Allahındır. Onun icazəsi olmadan nə qarışqa bir addım ata bilər, nə qan dövran edə bilər, nə günəş işıq saça bilər.

Ürək bu iman və bu bacarıq ilə təmin olar.

Yediyimiz bir meyvənin nə rəngi, nə gözəlliyi, nə qoxusu, nə dadı ürəyə çatar. Və ürək bunların heç biriylə təmin olmaz. Amma, insan o rəngə heyran qaldımı, o nemətə minnətdarlıq hiss etdimi, o dada meftun oldumu, o zaman bu mənalar ürəyə yerləşər.

Ürək, bu kainatın özüylə bəslənər, mənasıyla maraqlanar. Onun işi bu aləmlə deyil, onda təcəlli edən ilahi adlarladır. Göz almaya baxarkən, ürək onda təcəlli edən Allahın adlarına nəzər edər və ancaq belə bir nəzərlə təmin olar.

Read 3.021 times
In order to make a comment, please login or register