Rasulullah alehissalamın amin dediyi 3 dua..

  Allah Rəsulu (sallallahu aleyhi və səlləm) bir dəfə minbərə çıxarkən hər addımında "amin" dedi. Bir addım çıxdı, "amin" dedi, yenə bir addım çıxdı və "amin" dedi, və yenə bir addım çıxdı və "amin" dedi.

  Xütbə bitəndə səhabələr soruşdular ki, - ya Rasulallah, minbərə çıxanda amin dediniz, hər addımda bunu niyə söylədiniz?
Allah Rasulu buyurdu ki, Cəbrayıl gəldi və 3 dua etdi, mən də onlara amin dedim.

Birinci Cəbrayıl aleyhissalam: 'Anası, atası və ya sadəcə onlardan biri yanında olan övlad, (onlara gözəl xidmət edib, onların xeyir duasını alıb) cənnəti qazana bilmədisə, ona təəssüflər olsun/burnu yerdə sürtünsün!' dedi, mən də amin dedim."

  (Əgər kimsə cənnəti, Allahın razılığın qazanmaq istəyirsə, həmçini günahlardan uzaq durub, bu dünyada da firavan yaşamaq istəyirsə valideynlərinə itaət etsin, onlara əlindən gələn ən gözəl şəkildə davransın, incitməsin, üzrlərinə durmasın, xoş sözlər söyləsin, mübahisə etməsin, ofuldamasın. Və bu yoldan cənnəti qazanmaq ən asanıdır.. Buna baxmayaraq bunu bacara bilməyənlərə, ana atasının razılığını almadığı üçün cənnətə girə biməyənlərə təəssüflər olsun və olacaq.)

- İkinci dəfə dedi ki, Bir insan Ramazana çatdığı halda, Ramazanın feyzindən, bərəkətindən istifadə edə bilməmiş, Ramazanın gəlib-keçməyinə baxmayaraq hələ də Allahın məğfirət etdiyi bir qul olmamışdırsa, Allahın əfvini, məğfirətini qazana bilməmişdirsə; təəssüflər olsun o qula! .. Burnu yerdə sürtsün!'- deyə dua etdi. Mən də ona amin dedim. "

   - Üçüncü dəfə dedi ki, Sən peyğəmbər olaraq birinin yanında anıldığın zaman, sənə salam və salavat gətirməyənin burnu yerlə sürtünsün. Mən də ona amin dedim.

  ("Həqiqətən, Allah və Onun mələkləri Peyğəmbərə salavat göndərirlər (xeyir-dua verirlər). Ey iman gətirənlər! Siz də ona salavat göndərib (onun üçün salavat deyib) layiqincə salamlayın! (Allahümmə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd; əssəlamu əleykə əyyuhənnəbi və rəhmətullahi və bərəkətuhu–deyin!)"(Əhzab, 33/56) tərcüməsindəki ayə də salavatın nə qədər əhəmiyyətli olduğunu göstərir. Allahın bu açıq təşviq və dəvətinə baxmayaraq, yanında adı xatırlandığı halda Peyğəmbər Əfəndimiz sallalahu aleyhi və səlləmə salavat gətirərək qısa yoldan böyük savablar qazanmağı düşünməyən kimsə, hərhalda "təəssüflər olsun" a layiqdir)

(İmam Buxari, əl-Ədəbu’l-Müfrəd, 1419/1998,Riyad-1/338; Tabərani-əvsat- h. No: 8994; Bəzzar, h. No: 1405; Məcmau`z Zəvaid, 10/164)

Allah bizi məhrum olanlardan etməsin...

 

 

 

Read 735 times
In order to make a comment, please login or register