Səhih hədislə əməl etməyin şərtləri nələrdir?

İmam Zəhəbi ( رحمة الله عليه ) belə deyir:

Səhih hədislə əməl etmənin şərtləri bunlardır:

1. Bir hədislə əməl edilməsi üçün hədisdə və fiqhdə müctəhid olan: Əbu Hənifə, Şafii, Əvzai, Malik, Süfyan kimi imamların təsdiqi şərtdir.

2. Hədisin illətli və şaz olmaması sabit olacaq.

3. Və hədis, Imam Əbu Hənifə və Şafiinin əməl etdikləri səhih nəqillə zidd düşməyəcək. Əksinə, Sünnətə isabət etmədiyi kimi müctəhid imamlarımıza şaz düşər.

 

(İmam Zəhəbi: Siyeri Alamun Nubela16/405)

Read 5 times
In order to make a comment, please login or register