Saffat surəsi 83-cü ayət haqqında məlumat verərsinizmi?

Təfsir və fıqh alimi ƏbüLeys əs-Səmərqəndi,  “ İbrahim də onun izindən gedənlərdəndi” ayətini təfsir edərkən, müfəssir Muhamməd İbnü’s-Saib əl-Kəlbi'nin (v. 146/763) belə dediyini söyləmişdir:

“Bu ayətdəki “onun" zamiriylə Muhamməd sallallahu aleyhi və səlləm qəsd edilmişdir. Bunun anlamı “İbrahim də Muhamməd’in millətindəndi” onun dini ve yolu üzərəydi, deməkdir."

Qıraət alimi Məkki bin Əbi Talib (v. 437/1045), Ərəb dili və təfsir alimi Fərra’nın da (v. 207/822) eyni görüşdə olduğunu söyləmişdir.

Bəziləri isə “İbrahim də onun izindən gedənlərdəndi” ayətindəki “onun” zamiriylə Nuh aleyhissəlamın qəsd edildiyini söyləmişlərdir.

Qadı İyaz ( rahiməhullah ) : ŞIFA-I ŞƏRİF ŞƏRHİ -  I  ( Tərcümə və Şərh Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kandemir )

Read 132 times
In order to make a comment, please login or register