Şafii məzhəbinə görə, alınacaq borcu zəkat olaraq saymaq olar?


Şafii məzhəbinə görə alınacaq borcu zəkat saymaq:


 Borc verənin, bir kasıbda olan borcunu geri almadan zəkatına mahsup etməsi caiz deyil.


 Bu vəziyyətdəki borc verən şəxs borclusuna, “sənə verəcəyim zəkatla mənə olan borcunu ödəyəcəksən” kimi hər hansı bir şərt qoymadan, zəkat verə bilər və borclu da bunu aldıqdan sonra borcunu ödəmək üzrə borc verəndən zəkat istəyə bilər.


 Ancaq bunu da ifadə etməliyik ki, təbiindən Həsəni Bəsri ilə Ata b. Əbu Rebah borc verənin bir kasıbda olan borcunu almadan zəkatına mahsup etməsinin caiz olacağını söyləmişlər. (Nevevi, Əl-məcmu 6/196-197) (Mehmet Keskin, Böyük Şafii Elmihalı, Səmərqənd Nəşrləri, s. 350)

Read 3.975 times
In order to make a comment, please login or register