"Sahurda bərəkət vardır." hədisini izah edərsinizmi?

Ənəs bin Məlik (rahiməhullah ) Rasulullahın ( sallallahu aleyhi və səlləm ) belə buyurduğunu rəvayət etmişdir :

"Sahur yeməyi yeyin, çünki sahurda bərəkət vardır."

Hafiz ibn Hacər əl-Əsqalani əş-Şafi (rahiməhullah ) hədisin şərhində deyir: İmam İbn Daqiq əl-İyd ( rahiməhullah ) demişdir : ‍

"Hədisdə keçən "bərəkət vardır" sözünə gəldikdə, bu söz axirətlə bağlı olacağı kimi, dünya ilə bağlı olacağı ehtimalı da vardır:

• Sahur yeməyi sünnəti yerinə yetirildiyinə görə savaba və mükafata səbəb olacağı üçün axirət ilə bağlı bərəkət;

• Sahur yediyi təqdirdə orucu tutanın bədənin güclənməsinə səbəb olacağı təqdirdə isə, dünyəvi bir bərəkətin olma ehtimalı vardır."

(Fəthul Bəri 4/140)

Read 13 times
In order to make a comment, please login or register