"Sizin ən xeyirliniz, sizin ən fəzilətliniz, Quranı öyrənən və öyrədəndir." hədisini izah edərsinizmi?

Osman b. Affan (radiyallahu anh)'dan rəvayət edildiyinə görə, Allah rəsulu (sallallahu aleyhi və səlləm) belə buyurmuşdur:

"Sizin ən xeyirliniz, sizin ən fəzilətliniz, Quranı öyrənən və öyrədəndir." 

İbn Macə, Sünən tərcümə və şərhi, Müqəddimə: "Quranı öyrənən və öyrədənin fəzilətinin bəyanı babı", hədis no: 211

----------------

İzahı:

Hədis, Quranı öyrənmənin və öyrətməyin fəzilətini bəyan edərək, bu uca xidməti ifa edən kimsənin ən xeyirli və fəzilətli insanlardan olduğunu ifadə edir. Çünki belə bir mömin, həm özü faydalanır, həm də xalqı faydalandırır.

Belə bir sual xatirə gələ bilər:

"Hədislərin zahirinə görə, Quran öyrənmək və öyrətmək ilə məşğul olanlar, ən xeyirli və fəzilətli insanlardır. 

Bu hala görə, bunlar fiqh elmini öyrənmək və öyrətməklə məşğul olanlardan daha mı üstündürlər?"

Cavab:

Xeyr. Fəqih bir kimsə, Qurra'dan (qiraət alimlərindən və ya Quran oxuyanlardan) üstündürlər. Bu hədisdəki muxatablar (xitab edilənlər) isə, Səhabələrdir. Səhabələr isə, fəqih idilər. 

Bu halda, hədisdən alınan nəticə budur:

Fiqhi məlumatı yanında, qiraətlə də məşğul olan kimsələr, daha xeyirli və fəzilətlidirlər. 

Buxari'nin "Səhih"i üzərinə şərh yazan imam Qastallani ("İrşadu's-Sari li şərh-i Sahihi'l-Buxari") , bu sual və cavabı qeyd etdikdən sonra belə deyir:

"Quran öyrənmək və öyrətməklə məşğul olan kimsə, cihad edən və cəbhədə növbəçilik edən və yaxud yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirən kimsələr kimi, ağır və təhlükəli yüklər altına girənlərdən üstündürlər mi?" 

diyə soruşulacaq olsa, buna cavab olaraq deyiləcək ki:

Bu xüsusda ölçü, faydalı olmaqdır. Hansı, cəmiyyətə daha çox faydalı olarsa, o daha xeyirlidir. 

Digər bir cəhət olaraq bunu da bildirək ki, qənaətimizcə,  hədisdən qəsd edilən məna, Quranı öyrənmək və öyrətməklə məşğul olan kimsənin, ən xeyirli və ən fəzilətli insan olduğunu bildirmək deyildir. 

Məqsəd, belə bir kimsənin ən xeyirli və ən fəzilətli insanlardan sayıldığını bilməkdir.

Hədislər, Quran öyrətməyə təşviq edir. 

İbn əbi Davud'un rəvayətinə görə, Süfyan əs-Sevri'yə cihad ilə Quran öyrətməkdən hansının daha savab olduğu soruşulduğunda, Sevri, Quran öyrətməyi tərcih etmişdir."

Read 12 times
In order to make a comment, please login or register