Təqlid-2

 

وَقَالُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا۠

Onlar deyəcəklər:

“Ey Rəbbimiz! Biz başçılarımıza və böyüklərimizə itaət etdik, onlar da bizi haqq yoldan azdırdılar." (Əhzab/67)

---------------------------

Təfsiri:

Qatadə belə deyir:

"Bunlar, Bədr döyüşündə (döyüşə qatılan kimsələrə) yemək yedizdirən kimsələrdir.

Ancaq daha zahir olan, bunun:

Şirk və azğınlıqda öndər və başçı olan kimsələr haqqında ümumi olduğudur.

Yəni:

"Biz onlara, -Sənə üsyan etmək xüsusunda və bizi özünə dəvət etdikləri şeylərdə- itaət etdik. Onlar da, bizi azdırdılar. Doğru yol olan tövhiddən uzaqlaşdırdılar."

(Qurtubi, "əl-Cami li Ahkami'l-Quran)

Read 6 times
In order to make a comment, please login or register